Vil bygge kjøpesenter for å stoppe handelslekkasje

Svært nær: Styreleder i Meløygruppen, Ken Henry Solhaug, tror spaden kan settes i jorda om 7–8 måneder.

Svært nær: Styreleder i Meløygruppen, Ken Henry Solhaug, tror spaden kan settes i jorda om 7–8 måneder.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Et kjøpesenter på Ørnes kan snu 40 prosent handelslekkasje til vekst i Meløy.

Det konkluderer Vista Analyse med i sin Handels- og sentrumsanalyse for Ørnes.
 

Den er bestilt av Meløygruppen, som har opsjon på utbyggingen av fyllingen på Ørnes.
 

Utfordringen er at fylkestinget har sagt nei til å godkjenne nye kjøpesentre på over 3.000 kvadratmeter utenfor byene.
 

Den håper Meløygruppens styreleder, Ken Henry Solhaug, å få annullert før sommeren.
 

- Det er åpnet for at kommunen kan søke om dispensasjon, og jeg tar det nå for gitt at den vil bli innvilget, sier Solhaug.

Taper terreng

Bakgrunnen er hva som kan skje dersom Meløy ikke får sitt eget urbaniserte senter for handel, service og servering.
 

For omsetningen har ifølge handelsanalysen gått ned med 4,2 prosent fra 2008 til 2013.
 

- Handelsnæringen risikerer fortsatt nedgang. Et moderne kjøpesenter kan bidra til å snu denne trenden, sier Solhaug.
Han viser til at handelslekkasjen ifølge tall fra SSB nå er på 40 prosent, og at den øker.

Åpner for vekst

Et kjøpesenter vil ifølge rapporten føre til økt etterspørsel etter nye varer og tjenester, og økt omsetning i senterets butikker i forhold til i dag.
 

I tillegg spås det økt omsetning i butikker som ligger inntil et slikt kjøpesenter.
 

Samtidig anbefaler Vista Analyse å legge ned det eksisterende senteret slik det er i dag, fordi det er rotete, trangt og uegnet som møteplass.
 

- Potensialet for økning i handel, service og tjenesteyting ligger på rundt 250.000.000 kroner, heter det i rapporten. Inkludert en dobling av reiselivsbasert omsetning.
 

Byggestart i år

Handelsanalysen og konsekvensutredningen er vel tre måneder forsinket. Planen var å få inn søknaden om dispensasjon til fylkestinget i desember.
 

På grunn av sykdom gikk det ikke slik, og både Meløygruppen og kommunen har satt alt inn på å minske forsinkelsen.
 

- Både administrasjonen og ordføreren har lagt ned en betydelig innsats for å komme i mål i løpet av våren, sier Solhaug.
 

Dersom søknaden om dispensasjon kommer til fylkestinget i juni, og blir innvilget, kan spaden settes i jorda allerede i oktober-november i år.

Fortgang

Planen er å sette ut prosjektet som totalentreprise, med leveranse av et nøkkelferdig bygg til rundt 130 millioner kroner.
Solhaug mener timingen er god fordi nedgangen i 2011–2013 nå er snudd til optimisme.
 

I første omgang er det kjøpesenteret som skal finansieres. Det er planlagt med 14–16 butikker og to serveringssteder fordelt på 6.000 kvadratmeter gulvflate, pluss 4.000 kvadratmeter avsatt til boliger, næring og service.
 

Meløygruppen AS har også tenkt inn et hotell med konferanserom på 4.500 kvadratmeter inntil kjøpesenteret.
 

Det er for tidlig å si hva alt dette vil koste.
 

- Vi må ha alle tillatelser på plass før vi kan sette prosjektet ut på anbud som totalentreprise, sier Solhaug.

Artikkeltags