Med dette håndtrykket overtar Braathe Gruppen ITet AS

DEL

Det familieeide IT-selskapet Braathe Gruppen, med røtter i Østfold, har kjøpt opp Itet AS med hovedkontor i Bodø.

- En stor dag for oss begge. Som eiere av iTet har vi sett på hvordan vi kunne utvikle ITet videre. Selskapet trengte et løft samtidig som vi måtte finne noen som passet oss. En eier som gjorde at vi ikke fordunstet. Det har vi funnet gjennom Braathe Gruppen. Deres kultur og historie som et familieeid selskap gjennom 30 år, passet oss. Braathe Gruppen har også store ambisjoner og jeg mener det er den beste nye eieren vi kunne funnet i Norge, sier administrerende direktør Hans Albert Nilsen i Itet.

Lang historie

- For vår del har vi jobbet aktivt med oppkjøp av selskaper. Og Itet er der en veldig god match for oss. Gjennom Itet får vi nå en geografisk dekning i hele landet. Dette sikrer oss også et solid fotfeste innenfor offentlig sektor. Braathe Gruppen og Itet vil også få synergi ut av hverandre, sier den nye eieren ved Tron Braathe, administrerende direktør i Braathe Gruppen.

iTet AS er lokalisert i Nordland og Troms med kontorer i Bodø, Tromsø, Mo i Rana og Harstad, i tillegg til Oslo. Selskapet har 75 ansatte og en omsetning i 2019 på cirka 180 millioner kroner.

- Selskapet historie går tilbake til 1964 og Bodø Datasentral. En lang rekke nordnorske selskapsnavn innenfor IKT er knyttet til det som gjennom fusjonen av Nordlandsdata og KS EDB i 2000, ble til Itet. Samme året kjøpte Itet også opp Merkantildata og tilsammen utgjorde disse tre virksomhetene kjernen i selskapet.

Strategisk kjøp

Braathe Gruppen markedsfører seg som en innovativ, smidig og fremoverlent teknologileverandør med visjon om å levere enbekymringsfri IT-hverdag. Selskapet har siden 1989 levert IT-infrastruktur, konsulent-, drifts- og nettskytjenester til norske virksomheter.

– Dette er et strategisk viktig oppkjøp for oss, som styrker vår nasjonale tilstedeværelse iNorge med våre tjenester, fortsetter Braathe.

På ti år har Gruppen stått bak 11 oppkjøp med Itet som den helt klart største transaksjonen. Gruppen stiller forøvrig med drøyt 100 ansatte og en omsetning på 260 millioner kroner. Samlet opererer man fra i dag med en gruppe som da har 175 ansatte og 425 millioner kroner i omsetning. Etter fusjonen vil Braathe Gruppen dermed være blant de mellomstore IKT-selskapene som opererer i Norge.

Nilsen sier at de to selskapene har en helt unik kompetanse med henholdsvis 30 og 54 år bak seg i nettskyen.

- Det er ikke mange som har med seg en slik erfaring. Der er vi i en særklasse, fremholder han.

Trenger alle

For Itet har de senere årene bydd på store økonomiske utfordringer. Braathe mener at det skal de kunne snu når de nå blir en større organisasjon.

- Nilsen er tydelig på at det skal de Itet-ansatte bidra med. Og de blir med videre inklusiv han selv.

Braathe sier at veksten i Braathe Gruppen de siste årene gjør at de har et behov for påfyll av kompetanse og kapasitet. Derfor ser han ikke for seg en omstilling i Itet sin organisasjon som innebærer nedbemanning.

- Igjen - dette er noe som gjør våre selskaper til en god match. Vi kan utnytte de ressursene som Itet har til å skape vekst og dermed unngå nedbemanning.

- Som sagt det var flere gode grunnet til at vi skulle velge Braathe som partner. Vi skal i fellesskap bygge noe mer, følger Nilsen opp med.

Det er heller ikke med tungt hjerte han og de andre eierne selger. Nilsen er en av 51 ansatte som gjennom Kunnskap Invest AS har eid Itet. Selv eier han 50 prosent.

- Nei, salget skjer ikke med delt hjerte., Dette handler om å kunne utvikle det miljøet vi har bygd opp. Nilsen forteller at de har lett lenge etter en ny eier. Da telefonen kom om Braathe Gruppen kunne være interessant å snakke med, var han ikke tung å be.

- De kunne vi snakke med, humrer Nilsen som endelig er i mål med nytt eierskap.


Artikkeltags