Slipper unike boligplaner i Bodø

Pressekonferansen starter 05.30 ut i videoen.