Utbyggerne tvinges til å tenke nytt. Det er spesielt én viktig årsak