Thor lever av å utvikle boligprosjekter. Dette er rosinen i pølsen