Et slikt byggeprosjekt har man ikke før sett utenfor bykjerna i Bodø