EU-domstolen har besluttet at matvarer fra israelske bosettinger på Vestbredden ikke lenger kan merkes som «produsert i Israel». Bakgrunnen for rettsbehandlingen er retningslinjer vedtatt i Frankrike i 2016, som krever at produkter fra Vestbredden, Øst-Jerusalem og Golanhøyden har en merking som tydelig viser hvor varen kommer fra.

Manglende opprinnelsesmerking kan villede forbrukerne til å tro at varen er produsert på et annet sted eller i et annet land enn det som er tilfelle, ifølge dommen. Men krav om riktig merking gjør det også enklere for offentlige myndigheter, som norske kommuner, å styrke sine etiske krav i forbindelse med innkjøp og anbud.

Miljøpartiet De Grønne har foreslått at Bodø kommune skal si nei til varer produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon. Det har vi fått bred støtte for i bystyret. Nå ser vi fram til at kommunen vedtar å styrke sine seriøsitetskrav med vekt på både internasjonal lov, arbeidsforhold og miljøbelastning.