Bare denne helgen kunne vi lese om ærlige anleggsarbeidere blir truet og trakkasert når de skal tjene til sitt daglige brød for å fø familien.

Statsråd Tina Bru kunne fortelle at vindmøllemotstandere ropte «Fi...» til henne, og hadde en oppførsel som hun til tider opplevde truende. Meldinger som lignet drapstrusler hadde hun også fått.

Det er så en vil si ja til alt av vindmøller overalt i protest mot slik patetisk - og skadelig - oppførsel fra nei-folket.

Ledelsen i Motvind vil selvfølgelig si at det er ikke de som står bak slikt, og når det hales ut av dem så sier de at det er ikke slik oppførselen skal være, men de har rett nok forståelse for at det går en kule varmt.

Når det gjelder viljen til å roe ned sine medlemmer/tilhengere så har ledelsen i Motvind like stor troverdighet som en unnskyldning fra Sylvi Listhaug fra Stortingets talerstol. Det kommer ikke fra hjertet.

Samtidig så er det bare slik debattnivået i dag så ofte er. Hardt og skarpt.

Enten er du med oss eller så er du imot oss.

Twitter var for eksempel en gang en god idé, men er nå mer og mer en arena for ytterkantene til venstre og høyre (bemerkelsesverdig ofte er de enige om å være mot globalisering, EU og vindmøller).

Alt tolkes i verste mening, og gjerne i utenkelige meninger, for så å henge ut den som sa det og få «likes» fra dine følgere. Ubehagelig mange trykker da også «liker» på slikt enerverende tullball.

Dette evige raseriet, mistenksomheten og kritikken av alt som smaker av fagfolk, politikere eller høyere posisjoner, handler om en ting: skape splid og politikerforakt.

Men tilbake til vindmøller og Motvind. Ofte er det middelaldrende hvite menn (som meg) som roper ut sitt raseri mot vindmøller og deres ødeleggelse av norsk natur.

Det de samme folkene glemmer å nevne er at de, som meg, gjerne har hytte med innlagt strøm og vei.

Slike som oss kan ikke bruke areal som argument mot vindmøller. Norske hytteparadiser tar adskillig mer norsk natur enn all planlagt norsk vindmøllekraft.

Areal er et godt poeng når det gjelder fornybar energi. All fornybar energi tar mer plass enn fossil energi for eksempel. Det være seg vindmøller, solceller eller bølgekraftverk.

Du skal bruke store arealer for å levere samme mengde fornybar energi som kombinasjnen av en boreplattform og et raffineri gjør.

Og skal vi slutte med fossil energi, som vi bør, så må vi bruke store mengder arealer. Norge som har pøst ut olje i verden har et særlig ansvar for å bidra med sitt. Og naturgitte forhold.

Men en løsning er snublende nær: bygg atomkraftverk. Du finner ikke noe som trenger mindre areal for å skape energi enn et atomkraftverk.

I tillegg har de lave CO2-utslipp. Og særlig farlige er de heller ikke.

Men forslaget møter nok motvind, det og.