Mattilsynet måtte avlive 24 katter hos mannen. Nå har han fått totalforbud mot å eie dyr

Mannen har gjentatte ganger gjort grove brudd på dyrevelferdsloven.