For mange eldre er det tilbudet de får fra kommunene om sykehjemsplass, noe som kommer automatisk og gratis. De færreste er klar over, at omkostningene belastes den enkelte.

Hvis du har en middel-pensjon på 400.000 kroner, betaler du 343.141 kroner årlig for din sykehjemsplass- det er 75 % inntil 1G og 85% på resten av din pensjon, med et generelt fradrag på 9400. Har du i tillegg til pensjonen din - formue , bankinnskudd eller aksjer kan beløpet bli større. Er du gift og din ektefeller sitter igjen i felles hus eller leilighet, kan dette bli en vanskelig situasjon, når en vesentlig del av inntekten blir borte.

I private sykehjem – ingen i Bodø ennå, men mange rundt i landet – er prisen stort sett den samme, som i de offentlige sykehjem. Mange kommuner kjøper plasser hos private, når de ikke selv kan levere. I flere brukerundersøkelser som er gjort, er tilfredsheten blant beboere og pårørende større i de private sykehjem, enn i de offentlige.

I Bodø Kommune, der Ap har hatt flertall de siste sjuogethalvt år, er «Privat-allergien» meget stor. Ingen har turt å starte private sykehjem – selvom det har vært bruk for det med lange ventelister –

Aleris har i flere år hatt private legetjenester, og starter i disse dager privat sykehus i Bodø. Kanskje det er starten på sunn fornuft i sykehus/sykehjems problematikken. Kanskje flere ser lys forute – det er kommunevalg om bare vel et halvt år og mange velgere har notert seg, at Bodø Høyre er positiv til privat drift, både av barnehager – sykehjem og sykehus ! Hvis noen ønsker å starte et privat sykehjem i Bodø for å avhjelpe venteliste- køen, er Bodø Høyre positiv til det !