23. juni forsvarte Generalsekretæren i Norsk Narkotikapolitiforening politiets rett til å være medlem av forskjellige organisasjoner. Det er jo først nylig at denne «hemmelige» organisasjon har kommet frem i lyset etter medias avsløringer. Men jeg har ingen kommentar til selve retten til å være medlem. Det jeg ønsker å sette lys på er hva denne organisasjonen har drevet med.

De har tydeligvis en tanke og ide om hvordan man kan bekjempe bruk av narkotika og hvordan man kan luke ut potensielle farlige sjåfører fra veiene. Til dette tolker de veitrafikkloven slik at blir man tatt for å røyke hasj på for eksempel en fest, kan man risikere å bli fratatt førerkortet. Ikke fordi man har kjørt bil i påvirket tilstand, men fordi man kanskje muligens vil kunne gjøre det en gang i fremtiden! Tygg på denne; hvis man følger et slikt prinsipp, så vil vi alle kanskje en eller annen gang i fremtiden kunne bli en lovbryter! Ikke fordi det VIL skje, men fordi det KANSKJE/muligens vil kunne skje. Med andre ord, her har politiet foretatt en ren subjektiv vurdering av vedkommende og ilagt ham/henne en straff for noe man ennå ikke har begått!

Dette vil ikke politiet kommentere, fordi det er selve kjernen i den omtalte organisasjonens virksomhet. Det er vel ingen i dette landet som ønsker å ha rusede sjåfører på veien, men det er å gå alt for langt å frata voksne personer førerkortet fordi man kanskje muligens vil kunne kjøre i ruspåvirket tilstand en gang i fremtiden. Flere av de som er blitt gjenstand for politiets fremgangsmåte har mistet jobb og livsgrunnlag, men dette tar denne foreningen ikke hensyn til (som de skal etter loven). Og politiets vedtak skjer utenfor rettsapparatet og kan ikke ankes. Disse personene er derfor uten rettsvern og eneste måten å komme ut av denne «klemma» er å gå til rettssak mot politiet. Men å gå til rettsak krever advokat og ressurser, for samfunnet er ikke villig til å gi disse personene fri rettshjelp.

Et konkret tilfelle; en familiefar ble hentet inn på sin arbeidsplass av politiet (4 stykker) mistenkt for å ha røkt hasj på fest. Han ble så kastet på glattcelle sammen med sin samboer og deres 14 gamle sønn (en datanerd som ikke engang visste hva narkotika var), med barnevernet på plass for å ta vare på deres 7 år gamle datter. Han fikk et lite forelegg for å røkt hasj, og ble deretter fratatt sitt førerkort og mistet således jobben, som var sjåfør for et transportfirma. Tidligere hadde han kjørt drosje, og hadde nettopp tatt et kostbart førerkort for tung lastebil. Han var meget edruelig og benyttet sjelden noen rusmidler. Han ble sosialklient en stund før han fikk en ny jobb som ikke krevde kjøring. Så i stedet for å bidra til samfunnet og gjøre det han ønsket (kjøre lastebil) måtte han se drømmene sine forsvinne. Alt dette fordi han hadde røkt litt hasj på en fest!

Dette skjedde i 2014, og han har ennå ikke noe førerkort. Norsk Narkotikapolitiforening er nok meget fornøyd med sitt bidrag til å fjerne ruspåvirkede sjåfører fra veiene uansett hvilke kostnader dette har for den enkelte og for samfunnet!