Odd Erik eier huset som ble tatt av raset: - Jeg skulle egentlig utover i dag

Odd Erik Solvang priser seg lykkelig for at ingen liv gikk med i jordraset.