Lørdag skal Bodøs ordfører Ida Pinnerød forsøke å treffe blink i en ordførerduell på Bestemorenga. Showkonkurransen i forbindelse med Landsskytterstevnet blir nok en lek sammenlignet med den ordførerduellen som venter foran valget neste høst.

Forrige gang Bodø Arbeiderparti satset på en relativt ukjent politiker som ordførerkandidat, valgte partiet å gå ut med navnet halvannet år før valget. Allerede 15. mars 2013 kunne AN fortelle at Ida Marie Pinnerød tok opp kampen mot Ole Henrik Hjartøy for å bli valgt som ordfører i september 2014.

Hvor mye den tidlige lanseringen av ordførerkandidaten fikk å si, er det vanskelig å mene noe sikkert om. Faktum er at Pinnerød vant den duellen og har vært ordfører i Bodø i snart sju år nå.

Foran neste års valg er det Høyre som har gått tidlig ut og presentert sin ordførerkandidat først. 29. juni ble det kjent at veteranen Odd Emil Ingebrigtsen gjør lokalpolitisk comeback og ønsker å bli byens neste ordfører. Dette kom overraskende på mange, ikke minst på folkene i Bodø Arbeiderparti hvor flere ser på Odd Emils kandidatur som omtrent «det verste som kunne skjedd».

Tidligere denne uken fikk vi vite at Ida Pinnerød har gitt nominasjonskomiteen beskjed om hun ønsker å stille som ordførerkandidat for tredje gang eller ikke, men hun vil ikke fortelle omverdenen om hva hun har bestemt seg for. Leder for nominasjonskomiteen, Øystein Mathisen, ønsker heller ikke fortelle hva Ida ønsker.

Dette fører selvfølgelig til spekulasjoner. Kan det tenkes at det er krefter i Bodø Arbeiderparti som ikke ønsker at Ida Pinnerød skal være ordførerkandidaten i 2023 og at nominasjonskomiteen derfor trenger mer tid? Eller handler dette om at Pinnerød har presentert noen krav for å stille som ordførerkandidat – krav nominasjonskomiteen på nåværende tidspunkt ikke kan innfri?

Videre: kan det tenkes at Pinnerød ganske enkelt har takket nei? Du skal ikke følge veldig nøye med i det politiske livet i Bodø for å skjønne at posisjonen har en del utfordringer som garantert kommer til å spille inn når folk skal velge hvilken stemmeseddel de skal bruke neste høst. Stikkord her kan være eldreomsorg opp mot bruk av penger på oppgaver kommunen ikke er nødt til å løse. Eller nedskjæringer i skolene.

Det som taler mot at Pinnerød har gitt beskjed om at hun ikke stiller, er at det ikke har lekket ut noen nye navn som kan være aktuelle ordførerkandidater i Bodø Arbeiderparti. Greit nok at slike prosesser forsøkes holdes internt, men noen lekkasjer ville garantert funnet sted.

Akkurat nå vet vi altså at Odd Emil er Høyres fremste våpen i kampen om ordførerposisjonen og at Arbeiderpartiet ikke synes det haster med å fortelle omverdenen om Ida Pinnerød ønsker å fortsette eller ikke. Det er jo noe.