Gå til sidens hovedinnhold

Nytt videregående skolebygg i Bodø

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Avisa AN har en liten artikkel 13. mars om planer for en ny videregående skole i Bodø, i og for seg en «gladsak». Det som kanskje kunnet kommet frem i artikkelen er hvilken skole denne skal erstatte, er det en av Bodø skolene eller er det på bekostning av Saltdal, Knut Hamsun Videregående, Meløy eller Fauske vgs?

Elevtallet i Bodø tilsier ikke en økning som kan rettferdiggjøre enda en skole i Bodø, tvert imot, siden elevtallet er synkende.

Selv ikke argumentet i artikkelen fra rådmannen i Bodø, om at det vil gi et godt bidrag til byutviklingen i Bodø holder for å rettferdiggjøre dette nybygget.

Tallgrunnlaget.

Elevtallet er synkende i Bodøskolene, noe disse tallene fra Nordland fylkeskommune sine statistikker av 2017 viser:

Bodin vg. Skole og Maritime skole: antall elevplasser 979, antall elever 852, kapasitetsutnyttelse 87,03.

Bodø vg. skole: antall elevplasser 1470, antall elever 1 348, kapasitetsutnyttelse 91,70

På videregående skoler i Nordland har det fra 2016 til 2017 vært en økning på ledig kapasitet på 229 elever (1194‐965). Oppfyllingsgraden har gått ned fra 90,18% til 87,97%. Tendensen for 2018 og 2019 er den samme.

Og noen bedring blir det ikke ifølge SSB, siden statistikken viser dette for innbyggertallet i gitte aldersklasser i Bodø i 2018:

Alder 15-19 år: 3133

Alder 10-14 år: 3100

Alder 5-9 år: 3125

Alder 0-4 år: 2864

Dette er på ingen måte noen tall som tilsier en økning av elevtallet, kanskje heller det motsatte da snittet ligger 611 pr årskull fremover.

Med tanke på at det pr 2017 var en ledig kapasitet på ca 250 elever i Bodøskolene så har ingen av Bodøskolene fylt opp sine klasser. Om man tar tallet 250 som er plasser som ikke er i bruk + antallet elever på en ny skole så er dette 750 elever. Det tallet tilsier at et nytt skolebygg med plass til 500 elever ikke har noen annen intensjon enn å stjele elever fra distriktet!

Snik sentralisering.

For videregående i distriktene vil det være katastrofe om denne skolen blir bygd da elevene etter all sannsynlighet må flyttes til Bodø for å fylle opp den nye skolen. Dette på grunn av at distrikts skolene drives marginalt og har ikke råd til å miste flere elever til Bodø. Fritt skolevalg som ble innført for noen år siden gjør heller ikke saken noe enklere.

Skal fylket spare penger så må det legges ned noe for å klare å fylle opp disse 750 plassene som blir i overskudd i Bodø.

Det kan i beste fall kalles snik sentralisering av det videregående skoletilbudet.

Næringslivets behov.

Flere av de videregående skolene i distriktet er knytt opp i mot bla industriens og havbrukets rekrutterings behov. Å knytte til seg ungdom til disse viktige distriktsarbeidsplassene er kritisk viktig for sikre videre drift. Derfor er det avgjørende at det finnes gode og nære skoletilbud i Salten. Hvordan skal man bygge Salten om vi gjør en så graverende feil. Ivaretar ikke vi næringslivet behov med videregående skole i distriktene vil det få følger for hele Salten.

Skal vi ha et livskraftig samfunn utenfor byene så må det også finnes tilbud der, enten du er ung eller eldre. Det at en 15-16 åring tvinges til å flytte til byen for å ta sin utdannelse er med på å tappe småkommunene for en viktig del av sine innbyggere som kanskje skal slå seg ned i disse kommunene. Higet etter å bli en storby må ikke føre til at de små rundt går dukken.

På den videregående skole er det også svært viktige arbeidsplasser, noe som betyr mye for den enkelte kommune, tap av disse, for å overføre disse til Bodø er rett å slett distriktsfiendtlig.

Kan fylkeskommunen fortelle hvor det skal legges ned, er det i Bodø eller er det i distriktet? Ja for noe må vel legges ned for å forsvare å bruke 440 mill kr på dette skolebygget!

Distriktet sliter allerede når det gjelder redusert innbyggertall og redusert kommuneøkonomi. Så la oss slippe en kamp mellom by og land om de få elevene vi har, det er ingen tjent med.

Kommentarer til denne saken