Vi applauderer Bodø/Glimts sin satsing på bærekraft, og klubben sine investorer som må være villige til å bruke et par hundre millioner ekstra på bærekraftige løsninger, uten at dette gir dem nevneverdig tilbake i inntekter. Men, hvor bærekraftig er de to tomtene de nå ser på?

Den foreslåtte plasseringen av Bodø/Glimts nye storstue på Rønvikjordet eller Thalleåkeren er en direkte motsetning til klubbens satsing på bærekraft. Hovedargumentasjonen for deres foreslåtte plassering er mangel på alternativer dersom de skal ha avspark på nytt stadion i 2024. Her må vi ta livet av noen drømmer og illusjoner.

Dette er ikke en realistisk tidsplan. Først må området omreguleres til idrettsanlegg, fotballstadion er verken næring eller offentlig. Deretter må tomta legges ut på offentlig konkurranse (B/G har ikke forkjøpsrett på arealene). Så skal prosjektet finansieres, prosjekteres, legges ut på anbud, kontraheres, og bygges, med minst 2 års byggetid på et slikt prosjekt. Dette har nok B/G sine rådgivere sagt til klubben, men her er det viktigst å sikre seg tomta først, så kan resten komme siden. Tørr vi gjette 2027 før avspark?

Videre er det utspill som nedgravd håndballhall under fotballbanen. Dette ville kostet enorme summer, og krever utgravninger på over 20 meter ned i jorda. Selvsagt er dette kun en fjern fantasi som legges fram for å selge inn sitt prosjekt og fri til byens befolkning.

Nå er det på tide å ta en fot i bakken og ikke la hastverket ødelegge for et fantastisk prosjekt. Europakamper kan spilles på andre stadioner inntil en ny og mer egnet tomt er klar for utbygging. Dette vil være å tenke bærekraft i alle akser som B/G uttrykker i sin pressekonferanse. Da får prosjektet tid til å modnes, og løsninger kan kvalitetssikres. B/G får også muligheten til å vise at de mener alvor med sin satsing på bærekraft. Et sentrumsnært stadion med grønne løsninger og minimalt med transportbehov. Se for deg et flott signalbygg helt ytterst på Bodøhalvøya, hvor B/Gs nye storstue blir et symbol på byens nye utvikling.

Vi har til nå ikke registrert en eneste person med faglig kompetanse i bærekraft som har argumentert for hvorfor dette er en god idé. AN sin egen journalist og fotballreporter Stein Sneve argumenterer i sin kronikk for å utvikle Rønvikjordene framfor å bygge dem ned. Dette er matsikkerhet og sunt bondevett i ordets rette forstand. At det i dag dyrkes mest gress til dyrefor betyr ikke at området ikke kan brukes til nytt og innovativt urbant landbruk. Faktisk er områdene unike i sin verdi som bynære landbruksarealer med potensialet til å være en sentral del av framtidas landbruksløsninger! Med mindre hver og en av oss har lyst, tid og mulighet til å dyrke egen mat i hage og sentrumsleilighet i en travel hverdag, er denne formen for bynært og urbant landbruk både kostnadseffektiv og praktisk gjennomførbar.

Vi kan lese i AN at den administrative ledelsen i Bodø kommune stiller seg positive til prosjektet og plasseringen av nytt fotballstadion. Det at enkelte toppledere i Bodø kommune er positiv til prosjektet er ingen overraskelse. Derimot er det overraskende at de ikke lytter til egne faglige rådgivere, som er langt fra så positive som det kan gis inntrykk av.

Etablering av ny matjord tar tusenvis av år, og det er viktig å ikke bare bevare muligheten til en rask omstilling dersom det trengs, men å satse på en omstilling allerede i dag. Om noen år er det lite sannsynlig at vi spiser poteter fra Israel og tomater fra Spania, som i dag er billigere enn produkter fra lokalt norsk landbruk. Klima vil gjøre det vanskeligere å produsere slike matvarer i sørligere land, og varslede CO2 avgifter vil gjøre det langt dyrere å frakte mat verden rundt, på store konteinerskip eller lastebiler, uavhengig om de drives av hydrogen, elektrisitet eller tungolje. Kort- og nullreist mat gir både matsikkerhet og økonomisk trygghet.

Etter forrige kommunevalg i 2019 ble det politisk enighet om at Rønviksjordene skal tilbakereguleres til landbruk, og Thalleåkeren er avsatt til helsehus som ble vedtatt politisk senest i år. Altså er ingen av de foreslåtte tomtene aktuelle som nytt stadion med mindre byens politikere går tilbake på egne løfter. Befolkningen forventer at byens politikere holder seg til sine inngåtte avtaler.

Bodø/Glimt at sagt til media at de vil lytte til folket. Mengden artikler/kronikker og innlegg sosiale medier som kritiserer den foreslåtte plasseringen vitner om at folket ikke vil dette. Nå gjenstår det bare å se om klubben faktisk vil lytte.