Høstens lokalvalg skulle bli Miljøpartiet De Grønnes store gjennombrudd i Kommune-Norge. I Bodø har partiet gått «all in» med et 22 siders langt og svært ambisiøst partiprogram.

Likevel: På ANs ferske InFact-måling, ser det ikke ut som om oppslutningen går like i taket som i andre deler av landet.

Større enn KrF og V

Dette til tross: Miljøpartiet De Grønne er større enn både KrF og Venstre på dagens partibarometer og like store som Sp.

Hadde det vært valg i dag, hadde MDG 2,9 prosent av stemmene. Det hadde betydd én representant i bystyret.

Velgerne er jevnt fordelt på kvinner (3,1%) og menn (2,7%), og de fleste velgerne er mellom 18 og 29 år (5,6%)

MDG har ingen i alderen +65 år, men de fleste «nye» MDG-velgerne kommer fra KrF (10%) og Venstre (9,1%).

– Framgang, i alle fall med tanke på at vi til nå ikke har vært særlig synlige i bybildet, oppsummerer førstekandidat Håkon Møller

Ved valget i -13 fikk MDG 2,7 prosent av stemmene. Ved forrige Infact-måling: 2,3.

– Med det i bakhodet er dagens måling et godt tegn. Når skal vi jobbe videre og sikte mot firetallet.

En oppslutning på fire prosent vil gi MDG to representanter i bystyret og styrken av å være et vippeparti.

Ikke et ensaksparti

Selv om hjertesaken ligger i navnet, avviser de å være et ensaksparti:

– Vi er helgrønne og kompromissløse når det gjelder miljø, men med partiprogrammet som ble vedtatt mandag, setter vi spikeren i kista for alle påstander om at vi er kun et miljøparti, sier Møller.

Programmet ligger an til å bli et av de mest omfattende i Bodø. Foruten miljø, er det byutvikling, samferdsel og velferd som står i sentrum.

– Gode bomiljøer for folk i alle aldre, sykkelveinett som binder byen sammen, mindre skoleklasser, flere helsesøstre og barnehageplass til alle ettåringer, ramser andrekandidat Sunniva Yngvesdatter Edvardsen opp.

I kategorien miljø er førsteprioritet å få gjort ord til handling i sykkelstrategien som ble vedtatt i 2009.

– Vi vil at det skal igangsettes bygging av sykkelveier i Hålogalandsgata, Nordstrandveien og nordover til Mulstrand. Vi registrerer at Ap vil ha bysykler til Bodø. Det er vi for, men vi mener det er å begynne i feil ende. Først må vi ha infrastrukturen i orden, sier Egil Johan Mathisen, tredjekandidat.

Dyre planer

Kandidatene erkjenner at programpostene har en betydelig kostnad.

– Ja, det er et dyrt program, men vi har ikke ambisjoner om å få gjennom alt på en gang, sier Møller.

– Mange av postene er langsiktige mål. Men vi har også en del kortsiktige, som for eksempel at Bodø kommune skal bli Miljøfyrtårn og skolene få Grønt flagg-sertifisering, fortsetter han.

Partiprogrammet tar heller ikke opp hvordan de grønne tenker seg å finansiere de ambisiøse planene.

– Men vi er ikke allergiske mot for eksempel å heve eiendomsskatten, sier de.

Blokkuavhengig

For aller første gang har MDG en mulighet til å få inn representanter i bystyret i Bodø og dermed få reell påvirkningskraft. Men i hvilken retning heller de?

– MDG skal være blokkavhengige og villig til å snakke med alle, svarer Mathisen.

– Vi går ikke til venstre. Ikke til høyre. Vi går framover, avslutter Edvardsen.

Fortsatt borgerlig

Hadde det vært valg i dag, hadde de borgerlige partiene fortsatt hatt flertall i Bodø bystyre.

Høyre får en oppslutning på 25,8 prosent i dag, opp fra 23.2 prosent i 2011. Sammen med Frp (17,1 prosent), KrF (2,4 prosent), Sp (2,7 prosent) og V (2,4 prosent) ville de med dagens måling hatt 20 mandater i bystyret.

Ap har en oppslutning på 36,5 prosent, opp fra 33,9 prosent i 2011. Sammen med SV (3,9 prosent), MDG (2,9 prosent) og Rødt (5,6 prosent) vil de ha nok stemmer til 19 mandater.

Etter dagens måling, ville både Ap og Høyre fått et mandat ekstra, på bekostning av FrP, som taper to. Rødt taper ett til Miljøpartiet De Grønne. SV, Sp, KrF og Venstre står på stedet hvil med henholdsvis to, ett, ett og ett mandat.

Ikke lojale

Høyre og Frp er helt avhengige av støtte fra sentrumspartiene for å få flertall og fortsatt makt i Bodø. Men ingen av dem lover troskap per i dag.

– Bodø Sp går til valg på «egen kjøl», så får valgresultatet vise om vi får fornyet tillit. Vi kan samarbeide med begge fløyer, men det er forhandlingsresultatet der vi får mest gjennomslag vil være utslagsgivende, sier Ingrid Lien (Sp).

Det samme trekker Terje Cruickshank (V) fram.

– Gjennomslag for egen politikk viktigere enn taburetter. Venstre samarbeider godt med Høyre og Arbeiderpartiet både nasjonalt, regionalt og lokalt, men foretrekker de andre sentrumspartiene framfor fløypartiene. Likevel vil vi ikke forplikte oss til noe før etter valget.

– Bodø KrF har ikke valgt side denne gangen. Vi har tradisjon for å søke å være i posisjon sammen med de partiene som gir oss mest gjennomslag for våre politiske løsninger, sier Hildur Auberg, leder Bodø KrF.