Gå til sidens hovedinnhold

Nytt nasjonalt forskningsprosjekt om samisk barnehagetrivsel

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi vil gratulere Bodø kommune med åpning av Jentoftsletta barnehages samiske avdeling i 2018, og ønske barnehagen lykke til i sitt arbeid med å rekruttere samisktalende ansatte og utvikle en ny samisk barnehage. I tillegg har Nordland Árran mánájgárdde i Tysfjord, som har arbeidet målrettet for å sikre at lulesamisk språk er dominerende i barnehagehverdagen. Det gleder oss at barn tilbys et lulesamisk barnehagetilbud.

For å løfte fram det gode arbeidet samiske barnehager gjør for å fremme samiske barns psykososiale helse har Dronning Mauds Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning, Telemarkforsking og UiT Norges arktiske universitet tatt initiativ til det nasjonale forskningsprosjektet: Samiske barnehager som helsefremmende arena. Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4-6-åringer. Prosjektet er finansiert av Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) som ligger under Finnmarkssykehuset, og varer fra 2019 til 2022.
Det er viktig at det ikke bare forskes på hva som kan gjøres bedre i barnehagen, men også på det som allerede gjøres godt. Det er av eksemplene på kvalitativ god praksis at de samiske barnehagene kan lære og utvikle seg til beste for samiske barn. Dette er vårt forskningstema.

Barns psykososiale helse kan knyttes til emnet helse og livsmestring i rammeplanen for barnehagene. Arbeidet med livsmestring og helse i barnehagekontekst omfatter 1) forebygging og helsefremming, 2) å styrke barns fysiske og psykiske helse, 3) å arbeide med trivsel, livsglede, mestring og egenverd, 4) å fremme samspill, fellesskap og vennskap, 5) å bli kjent med egne og andres følelser (dvs. selvregulering og emosjonsregulering), 6) å støtte barna i å mestre motgang og håndtere utfordringer, 7) å etablere gode vaner for hvile, søvn, mat og fysisk aktivitet, 8) å forebygge og stoppe krenkelser og mobbing og å forebygge og 9) å avdekke og melde omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 11).

For samiske barn har barnehagen en viktig betydning for å styrke og utvikle samiske språk og kultur. Den samiske barnehagen skal fremme læring og danning med utgangspunkt i samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap. I samiske barnehager er samisk hovedspråket (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 24). Det skjer mye viktig kompetanseutvikling rundt den samiske barnehagen for tiden. SàMOS arbeider også for å utvikle samiske barnehager med utgangspunkt i tradisjonelle verdier og kunnskap og å øke kvaliteten i samiske barnehager. Vårt prosjekt Samiske barnehager som helsefremmende arena føyer seg inn i rekken av satsningen på samiske barnehager, med sitt fokus på livsmestring, trivsel og psykososialt miljø.

I vår forskning er vi nysgjerrig på hvordan barnehagene arbeider med barns psykososiale miljø og trivsel innenfor en samisk kontekst. Vi håpe samiske barnehager i hele landet vil delta i vårt forskningsprosjekt. Vi benytter oss av samtaleverktøyet «Trivselsmonitoren» som er oversatt til nord-, sør- og lulesamisk for også å få fram barnas perspektiver i studien. Etter hvert som prosjektperioden skrider fram vil vi offentligjøre funnene fra studien. Inntil da ønsker vi de samiske barnehagene lykke til med et viktig samfunnsoppdrag.

Kommentarer til denne saken