Et nytt legemiddel mot den vanligste formen for brystkreft har i forsøk vist seg å redusere dødeligheten med 29 prosent.

Forskerne presenterte sine oppløftende funn under en konferanse holdt av American Society of Clinical Oncology i Chicago i helgen.

672 kvinner under 59 år, med kreft i det alvorligste stadiet, deltok i studien.

Etter 42 måneder med behandling, var 70,2 prosent av kvinnene som fikk det nye legemiddelet fortsatt i live, mot 46 prosent av dem som fikk placebo-piller.

Legemiddelet Ribociclib, som beskrives som syklin-hemmende, er ifølge forskerne mindre giftig enn tradisjonell kjemoterapi ettersom det mer selektivt retter seg inn mot kreftcellene og reduserer deres evne til spre seg.