Gå til sidens hovedinnhold

Nytt grep i byutvikling

Artikkelen er over 1 år gammel

Bodø kommune tar grep for å involvere beboerne i byutviklingen, og det skal de og utbygger ha ros for.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Bodø kommune tar nye grep for å involvere innbyggerne tettere i byutviklingen. Sammen med Breivika Utvikling Bodø AS har de engasjert to sosiologer for å kartlegge folks ønsker, forslag og ideer om den nye bydelen i sentrum, Utviklingsområde vest.

Arbeidet er allerede i gang, blant annet vil de to dybdeintervjuet en gruppe eldre bodøværinger. Dette er antakelig de mest aktuelle beboerne i den nye bydelen, slik dagens boligpriser er.

En åttendeklasse ble også involvert – framtidens bodøværinger. De har særlig jobbet med hva slags uteområder som er viktige for barn og unge.

Det gjennomføres også en egen spørreundersøkelse, der deltakerne får tilgang til planer og forslag knyttet til utbyggingen. Med spesielt fokus på hvordan området skal bli et godt sted for alle aldersgrupper, og mennesker i ulike livssituasjoner.

Det er bare å gi skryt og ros til både kommunen og utbyggerne for dette initiativet. Denne type involvering er ingen garanti for at denne utbyggingen blir bedre gjennomført enn andre utbygginger. Men det er et viktig steg på veien, og gir utbyggerne god innsikt i hva potensielle beboere forventer seg av den nye bydelen.

Så får vi se om de vet å benytte seg av den innsikten. En utbygger er avhengig av å tjene penger på sine prosjekter, og enkelte forslag fra folket vil nok kunne gjøre utbyggingen dyrere.

Enda viktigere er derfor den innsikt dette gir kommunen, som har overordnet ansvar for utviklingen av Bodø sentrum, og ikke minst den helt nye bydelen som kommer når flyplassen er flyttet.

Dette er Bodøs viktigste generasjonsprosjekt de siste 50 årene, og de neste 50. Det skal bli en framtidsrettet og klimavennlig bydel, der man tar i bruke avansert miljøteknologi for å sikre bærekraft i generasjoner framover.

Men teknologi alene kan aldri skape et godt bomiljø. Det gjør bare mennesker, og derfor er det helt avgjørende med folkelig involvering i dette prosjektet. Kommunens engasjement i Utviklingsområde vest lover godt i så måte. Ikke minst for de – inkludert denne spalte – som har følt at teknologien til nå kanskje har fått for stor plass i Ny by-prosjektet.

Nye undersøkelser og enda tettere involvering må selvfølgelig komme når dette prosjektet nærmer seg mer, men det man nå gjør nå vil være en viktig læreprosess. Det gir også et viktig signal til byens innbyggere om at deres ønsker og behov framover skal tas på alvor.

Det har ikke alltid vært slik når det gjelder byutvikling i Bodø, der mye til nå har foregått på utbyggers premisser. Hundholmen Byutvikling skal derfor også ha ros for å ta i bruke denne type verktøy i sitt prosjekt.

Kommentarer til denne saken