En person fra Vesterålen bekreftet smittet av coronaviruset, melder Hadsel kommune i en pressemelding.

– Det er nå påvist smitte av coronaviruset i Vesterålen. Foreløpig er det snakk om én med bekreftet smitte i Hadsel, og flere med mistenkt smitte i både Hadsel og Sortland, sier kommuneoverlege i Hadsel Ingebjørn Bleidvin, i pressemeldingen.

Les også: Kommunen advarer mot nytt vedvarende smitteområde: - Har du vært her, hold deg hjemme

I tillegg er det flere personer i Hadsel og Sortland som er i hjemmekarantene basert på de nye, strengere kravene som Helsedirektoratet innførte på lørdag.

Ingen er per nå alvorlig syke.

– Alle det gjelder er smittet eller mistenkt smittet på reise i utlandet. Det pågår nå smittesporing. Det betyr at vi kartlegger hvem som kan ha vært utsatt for smitte, og kontakter de det gjelder, sier kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes, i pressemeldingen.

Kommuneoverlege Bleidvin regner med flere smittetilfeller framover.

– Innen kort tid vil vi trolig ha tilfeller der vi ikke kan spore smitten tilbake til utenfor regionen. Det betyr at smitten skjer lokalt, mellom folk i lokalsamfunnet. I en slik situasjon må vi vurdere å avlyse arrangementer og i verste fall midlertidig stenge skoler og lignende, sier han.

Les også: Flere i isolat og karantene i Bodø

– Vi oppfordrer alle til å være nøye med håndhygiene. Det er også viktig å unngå unødvendig kontakt med eldre, syke, immunsvekkede og gravide dersom du selv er syk, sier Røkenes.

Kommunene vil komme med regelmessige oppdateringer. Spesifikke, kommunevise tall på smitte, mistenkt smitte og karantene vil imidlertid ikke lenger bli fortløpende oppgitt, fordi dette trolig vil variere mye fra dag til dag, samt at det vil være tvilstilfeller som man må se an, ifølge meldingen.

Les også: Nye retningslinjer for hele Nordland