Det viser statistikk Nordlandsforskning sitter på.
I 2000 fikk 223 barn i Bodø hjelp av barnevernet. 56 av dem, 26 prosent, ble flyttet ut av hjemmene.
I Nordland ble det fattet 18 prosent omsorgsvedtak. I alt 1 567 barn var innom barnevernet. I Norge ble 21 prosent av barna plassert andre steder enn hos sine biologiske foreldre.
- I 1990 var det 15 000 barn barnevernet måtte ta seg av i Norge. Ti år seinere har tallet steget til 24 000, og jeg vil tro vi har rundet 30 000 i dag, sier forsker Sveinung Horverak ved Nordlandsforskning.

Viktig debatt.
Sammen med forskningsleder Willy Lichtwarck har Horverak fulgt Anita Lundli-saken nøye.
- Det er en viktig sak som reiser en vesentlig debatt der vi som forskere har en tendens til å la debattene gå uten vår medvirkning. Det er litt feigt, innrømmer Lichwarck.
Nordlandsforskning har som Høgskolen i Bodø nasjonal kompetanse nettopp på barnevern.
- La oss sterkt understreke at vi ikke har holdepunkter for å mene at barnevernet i Bodø er verre eller bedre enn andre. Men vi reagerer sterkt på at noen går ut og karakteriserer barnevernstjenesten i Bodø på en måte som er langt under anstendighetsgrensen, og håpløs i forhold til debatten, sier de to.

Angår alle.
- Debatten om barnevernet er ikke bare for fagfolk. Den angår oss alle. Spørsmålet er hvilket barnevern vi ønsker oss, og egentlig også et spørsmål om hvordan vi skal være som foreldre.
Barnevern er normativt. Det har med verdier å gjøre. Når Barnevernstjenesten i Bodø og Salten tingrett har ulik oppfatning om Anita Lundli er egnet til å være mor, betyr ikke nødvendigvis at den ene part har rett og den andre tar feil.
De gjør rett og slett ulike verdimessige vurderinger, sier Lichtwarck.

Trygg.
- Vi er glad for at barnevernet ikke kommenterer enkeltsaker. Det har med rettssikkerhet å gjøre. Men det er også dumt fordi det er viktige prinsipper som står på spill, og barnevernet har et kjempeproblem når det gjelder å informere omgivelsene om hva de holder på med, hva slags hjelp tilbyr de, og hvordan går det med barna som blir tatt hand om.
Det siste vet vi som forskere også for lite om, sier Lichtwarck og Hovrverak, som nå er i gang med et doktorarbeid om barnevern.