– Premissene i dommen legger til rette for å reise krav om erstatning. Men dette er ikke diskutert med Anita og Kumar. Et eventuelt krav kommer ikke i første rekke.

Det viktigste nå er å komme i gang med arbeidet for å tilbakeføre barnet etter 14 måneder i fosterhjem, understreker advokaten.

– På parets vegne er jeg veldig glade for lagmannsrettens dom. Vi hadde gode forhåpninger om et positivt resultat. Den sakkyndiges rapport har vært et viktig bevis i saken, sier Fladvad.

– Det er av stor betydning å få gjennomført tilbakeføringen så snart som mulig. Det betyr ikke over natten. Det er en del forhold som må avklares. Prosessen blir utfordrende for foreldrene, fosterforeldrene og for barnet. Derfor må alle gode krefter nå trekke i samme retning for å rette opp den feilen som ble begått da barnet ble født, sier Anne Fladvad.