Vil legge ned to Hamarøy-skoler

Hamarøy Sentralskole vil få navnet Hamarøyskolen avdeling ytre og rundt 30 nye elever fra høsten av dersom politikerne følger anbefalingene fra rådmann Elin Eidsvik. Foto: Øyvind A. Olsen

Hamarøy Sentralskole vil få navnet Hamarøyskolen avdeling ytre og rundt 30 nye elever fra høsten av dersom politikerne følger anbefalingene fra rådmann Elin Eidsvik. Foto: Øyvind A. Olsen Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Massiv motstand har ikke fått rådmannen i Hamarøy til å skifte mening om at to skoler bør legges ned fra høsten av.

DEL

Rådmann Elin Eidsvik har nå lagt fram sine anbefalinger etter at den framtidige skolestrukturen i Hamarøy har vært ute på høring.

Eidsvik anbefaler at Hamarøyskolen fra høsten av skal ha to avdelinger; Innhavet og Oppeid. Det innebærer at Innhavet skole består som i dag, mens skolene på Skutvik og Ulvsvåg legges ned og elevene overføres til Hamarøy Sentralskole fra høsten av.

Ikke mulig.

Saken skal behandles av formannskapet fredag og av kommunestyret neste torsdag. Det har innkommet 11 høringsuttalelser. Et gjennomgående trekk i alle er at ingen endring er mulig, ønskelig eller akseptabel. Det vises også til at endring i skolestrukturen vil føre til fraflytting.

På spørsmål om hvorfor hun foreslår en helt annen løsning enn det som har kommet fram gjennom høringene, svarer rådmannen:

– Det er fordi elevtallet i Hamarøyskolene på få år er halvert. Bortfall av 120 grunnskoleelever på 15 år utgjør et inntektstap på 17 til 21 millioner hvert eneste år. Det alene gjør det til en stor utfordring å oppnå en best mulig kvalitet i skoletilbudet for alle elevene. Derfor er det mest fornuftig, både pedagogisk, miljømessig og sosialt, å samle elevene. Tviholder politikerne på dagens struktur vil de samtidig fortsette å underprioritere andre tjenesteområder, sier Eidsvik til Avisa Nordland.

Jobber går tapt.

Nedlegging av skolene vil medføre besparelser på flere millioner skoler årlig for Hamarøy kommune, men samtidig vil fem-seks årsverk i Hamarøyskolen gå tapt.

Begrunnelsen for ikke å røre ungdomstrinnet ved Innhavet skole er store avstander i den delen av kommunen.

For å effektivisere driften på Innhavet anbefaler rådmannen at barnehagedriften snarest mulig innlemmes i skolebygget, slik at barnehagen kan avhendes til boligformål. Denne enheten vil få navnet Hamarøyskolen, avdeling Innhavet oppvekstsenter.

Ny skole.

Rådmannen viser til at ytre Hamarøy har en bosetningsstruktur som gir en reisetid på knapt 15 til 25 minutter til en nybygd, moderne utstyrt skole på Oppeid med de aller beste fasiliteter for elever, pedagoger og øvrig personell.

– Tror du politikerne vil følge dine anbefalinger?

– Det har jeg ingen sterke formeninger om. Dersom kommunestyret avviser forslaget må politikerne komme opp med alternativer. Det er snakk om så store summer at det da ikke holder å innføre eiendomsskatt på hytter og fritidshus. Uansett må kommunestyret nå lande saken. Kommunestyret har helhetsansvaret for forvaltningen av den totale kommuneøkonomien, understreker rådmann Eidsvik.

Artikkeltags