Til sjuende og sist er det undervisningsdirektoratet som endelig skal avgjøre om skolen får utvide med tre trinn. Men i en høringsuttalelse fikk SV, Ap og SP nei. Det ble også brudd i posisjonen da KrF valgte å støtte utvidelsen.

De tre partiene valgte også ikke å lytte til rådmannen som ikke hadde noen innvendinger mot utvidelsen.

Debatten før avstemningen ble til dels opphetet. Opposisjonen gjorde store poenger av at Bodø Ap gikk på tvers av partiets sentrale meninger, at statsminister Jens Stoltenberg selv har vært elev ved Steinerskolen, ei privatskole.

Posisjonen mente at flerkulturelle forhold i skolene er viktig, og ville derfor ikke si ja til at religiøse elever får gå på egne skoler. De påpekte også at dette ville koste over fem millioner kroner å utvide skolen. Dette ble motsagt av Frp som påpekte at elevene allikevel vil koste penger uavhengig av hvilken skole de går på.

Den katolske skolen har i dag 84 elever i trinnene en til og med sju.

Les mer i morgendagens Avisa Nordland.