Tobakksfri arbeidstid som skal innføres for alle de rundt 3000 kommuneansatte fra 1. januar 2010, omfatter ikke bare røyking, men også snusing.

"Av hensyn til tjenestemottakere, arbeidsmiljøet, kolleger og den enkeltes helsetilstand skal det ikke røykes eller snuses i arbeidstiden i Bodø kommune. Dette innebærer at kommunale arbeidstakere ikke skal røyke eller snuse i kommunens lokaler med tilhørende utearealer og der den enkelte til daglig utfører sitt arbeid", heter det i vedtaket.

Som nr. to

– Kan dere forby snusing, folkehelsekoordinator Tom Solli?

– Røyking og snus kan ikke sidestilles juridisk eller når det gjelder helsefare, så vi har bedt juristene se på dette med snusingen. Nå skal en arbeidsgruppe diskutere vedtaket og lage en plan for hvordan det skal gjennomføres.

– Men snus står der på linje med røyk?

– Ja, det står i vedtaket. Min mening er at vi skal konsentrere oss om røyking i første omgang, og så får snus komme i andre rekke.

Også i pausen

Ifølge Solli har de kommuneansatte betalt spisepause slik at bestemmelsen om tobakksfri arbeidstid gjelder fra arbeidsdagens begynnelse til man er ferdig for dagen.

Han understreker at det gjenstår en del arbeid og planlegging før kommunen er klar til å gå ut til de ansatte med mer detaljert informasjon.

– Det planlegger vi å gjøre tidlig i januar.

– De må snart bare forby tobakken og la være å importere den, kommenterer maskinkjører på veivedlikehold Harry Jakobsen i røykebua ved Bodø bydrift. Vittige tunger har gitt røykebua navnet Den sorte lunge. Selv røyker han og stiller spørsmål ved om det er greit at det offentlige tjener gode penger gjennom tobakksavgiftene samtidig som de nekter folk å røyke og snuse i arbeidstida.

– Det blir litt ja takk, begge deler. Men røyken skaper jo også store kostnader i helsevesenet, medgir han.

– Folk må få bestemme over sitt eget liv, men et forbud i arbeidstida synes jeg er greit, sier renholder Dina Johnsen. Både hun og Jakobsen ønsker å slutte å røyke. Et kommunalt forbud kan kanskje gjøre det lettere, mener Johnsen

– Da vi måtte flytte ut her for å ta oss en røyk, var det flere som sluttet.