Og Jehovas vitner må pålegges å la ungene få delta i juleforberedelser og tradisjonell julefeiring slik at heller ikke disse ungene blir stigmatisert, mener Jan-Arild Ellingsen.

Forbud.

Fremskrittspartiets gruppe på Stortinget ønsker å forby bruk av det muslimske skautet, eller hijab, på skolen. Både formann Carl I. Hagen og nestformann Siv Jensen tror et forbud mot det religiøse hodeplagget kan virke integrerende, og at det også kan hindre kvinneundertrykking.

Forbudet skal bare gjelde elever i grunnskolen, og ikke i andre offentlige rom. Frp ønsker ikke å forby bruk av andre religiøse plagg eller symboler i skolen. Det er kun muslimske skaut partiet vil forby.

Mindretall.

Da Fremskrittspartiets stortingsgruppe behandlet saken om hijab, tilhørte Jan-Arild Ellingsen et mindretall som er skeptisk til forbud. Til Avisa Nordland lar Ellingsen - som er justispolitisk talsmann for Frp - det klart skinne igjennom at han føler seg ubekvem med flertallsbeslutningen i stortingsgruppen.

– Men jeg forholder meg lojalt til flertallets beslutning, selv om jeg helst hadde sett en annen konklusjon. Sånn er de demokratiske spillereglene. Noen ganger vinner man, andre ganger taper man, sier Ellingsen.

Læstadianere.

Jan-Arild Ellingsen understreker at intensjonen bak forslaget er å hindre stigmatisering, og å fremme integrering. Fremskrittspartiet mener at hvis jenter forbys å bære muslimsk skaut i barneskolen, vil integreringen bli lettere. Ellingsen bøyer seg for vedtaket, men mener at et forbud ikke bare kan ramme én religiøs gruppe.

– Bør læstadianske jenter som bruker skaut også forbys dette?

– Ja, hvis man skal være konsekvent.

– Men Per Sandberg (Frp) har åpnet for at davidsstjerne kan aksepteres. Hvor er logikken i dette?

– Ingen kommentar, sier Jan-Arild Ellingsen.

Påbud.

På spørsmål fra Avisa Nordland svarer stortingspolitikeren fra Saltdal at hvis ungene til Jehovas vitner stigmatiseres fordi de ikke får delta i tradisjonell norsk julefeiring, så bør foreldrene pålegges å la ungene delta.

– Strengt tatt bør de det, hvis man skal være konsekvent. Det overordnete målet med et forbud mot hijab er å legge til rette for en størst mulig delaktighet i det norske samfunnet. Hvis juleforberedelser er en del av skoletilbudet bør Jehovas vitner pålegges å la ungene delta, sier Ellingsen.

Problematisk.

Jan-Arild Ellingsen ser klart at et forbud mot hijab - mens alle andre religiøse symboler og skikker tillates - er problematisk.

– Men det er viktig å påvirke ytterliggående muslimske foreldre. De må ta inn over seg at vi ikke vil ha det slik her i Norge at jenter skal pålegges å bruke skaut.

– Gjelder det også ytterliggående kristne foreldre?

– Ja. I utgangspunktet skal det være likhet for loven, sier Jan Arild Ellingsen.