Vil fjerne NEX-anløp

Kutt. Helgeland regionråd foreslår å kutte Nordlandsekspressens anløp i Meløy og Gildeskål. 		Foto: Connie Slettan Olsen

Kutt. Helgeland regionråd foreslår å kutte Nordlandsekspressens anløp i Meløy og Gildeskål. Foto: Connie Slettan Olsen

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Helgeland regionråd vil fjerne Nordlandsekspressens anløp i Meløy og Gildeskål.

DEL

Utspillet fra regionrådet kommer i forbindelse med Nordland fylkeskommunes bestilling av en fagrapport vedrørende framtidige behov for sjøverts kommunikasjon på Helgeland. På Helgeland er det et sterkt ønske om å korte ned reisetiden mellom Sandnessjøen og Bodø. Helgeland regionråd har i denne sammenheng fremmet forslag om å fjerne Nordlandsekspressens anløp i Meløy og Gildeskål.

Tidligere i Bodø.

– Ordføreren i Nesna ønsker at Nex starter og avslutter i Nesna for å korte ned på reisetiden. Det er regionrådet uenig i. Vi har hele tiden hevdet at Nex skal gå til Sandnessjøen, sier regionrådsleder Sisse Hesjedal.

En kortere reisetid er imidlertid regionrådet enig i. For å få det til foreslår det isteden kutt i anløp i Meløy og Gildeskål.

– Vi tenker da spesielt på Ørnes, sier Bjørn Helge Hansen i Helgeland regionråd.

– Ørnes har fast veiforbindelse til Bodø. I Gildeskål er det bare Arnøyene som er aktuell å kutte, og er ikke så enkel. Men vi mener det må vurderes kutt av anløp der det finnes alternative løsninger for å komme seg til Bodø, legger han til.

Ikke umulig

Kjerpeseth har ikke mottatt noen formell henvendelse på forslaget, men har registrert debatten gjennom media.

– Det blir helt galt om Nex kun skal være en båt som skal frakte passasjerer fra a til å uten å betjene samfunnene imellom, sier ordføreren. Mens Gildeskål-ordfører Walter Pedersen er litt mer imøtekommende.

– Uten at jeg kjenner saken så ser jeg det som utenkelig for Meløy at anløp fjernes. For Gildeskål sin del kan anløp av Nex frigjøres hvis forslaget som ligger i Båtpakke Salten om en egen båt til å betjene Gildeskål blir en realitet, sier Pedersen.

Fagrapport.

Rolf Hauge ved fylkeskommunens samferdselsavdeling poengterer at innspillene er kommet under arbeid med en fagrapport som ikke er ferdig.

– Vi har bestilt en fagrapport fra Transportøkonomisk Institutt som omfatter alle sjøverts rutetilbud på Helgeland. Rapporten har vi bedt om for å få kartlagt framtidige behov for sjøverts kommunikasjon og forslag på mulige løsninger. De innspill som kommer inn fra de berørte kommuner og næringsaktører vil bli tatt med i rapporten. Den skal være ferdig en gang i mai og vil inngå som en del av grunnlaget for videre planlegging av framtidig rutetilbud, sier Hauge.

Artikkeltags