Gå til sidens hovedinnhold

Viggo krever ny vei etter flere ras

Artikkelen er over 6 år gammel

Nå går næringslivet i Lofoten ut samlet og krever fortgang i planlegging og bygging av Bainveien over Kilanpollen i Flakstad. Det skriver Lofotposten.

- Den siste tids hendelser med ras har aktualisert planlegging og bygging av Bainveien over Kilanpollen i Flakstad. Veistandarden på E10 i Vest-Lofoten angår mange av våre medlemsbedrifter skriver leder i Lofoten Næringsforum, Richard Sandnes, i brevet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ikke grunn til å vente på vegpakke

Lofoten næringsforum består av næringsforeningene i alle kommuner i Lofoten, og organiserer om

lag 230 bedrifter.

Sandnes viser til et intervju med regionveisjef Torbjørn Naimak 19. juni i Lofotposten der han uttaler at steinrasene med få dagers mellområd i området Kvandalen, aktualiserer Bainveien som rassikringsprosjekt. Likevel ser Naimak det som mest realistisk at Bainveien blir sett i sammenheng med Veipakke Lofoten, utbedringen av E 10 mellom Fiskebøl og Å.

Lofoten næringsforum mener det ikke er grunn til å vente til Vegpakke Lofoten skal realiseres.

- E10 gjennom Flakstad er en livsnerve

- Vi ønsker at planleggingen må komme i gang snarest mulig, selv om konspetvalgutredningen (KVU) for Vegpakke Lofoten ikke er startet opp ennå. Forslaget om Bainveien ble lansert for snart 30 år siden, og med den rette handlekraft fra alle instanser, tror vi at prosjektet kan realiseres i løpet av ganske få år, skriver næringsforumet i brevet til samferdselsministeren.

Kostnadene med bygging av Bainveien er ikke beregnet. Tidligere har det vært antydet mellom 70 og 80 millioner kroner.

- E10 gjennom Flakstad er en livsnerve for næringslivet, befolkningen og tilreisende i Vest-Lofoten, og benyttes i stor grad til transport av fisk inn og ut av regionen, samt til konsumvarer inn til regionen. E10 er eneste vei til sykehus for innbyggere i Vest-Lofoten og innfallsporten og dermed den viktigste veien for den andre hovednæringen i Vest-Lofoten, nemlig turisme.I tillegg benyttes den aktuelle strekning til transport for folk som benytter egen og nabokommunene sine jobbmuligheter, argumenterer Lofoten Næringsforum.

Kommentarer til denne saken