Fem mennesker har de siste fire månedene blitt drept av psykiske syke mennesker i Nord-Norge. I går ble det holdt styreseminar for samtlige styrer i helseregionen, der trippeldrapet i Tromsø fikk oppmerksomhet.

Følger sakene

– Vi tar disse sakene særdeles alvorlig, og følger den jobben fylkeslegene og politiet gjør tett. Når det gjelder saken i Tromsø, har vi bedt våre folk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge å se om vi har sviktet. Det samme har vi gjort når det gjelder drapet i Bodø. Er det svikt, skal vi sørge for å lære av det, sier Jan Norum.

Riksrevisjonen kom med alvorlig kritikk av psykisk helsevern i Nord-Norge i november i fjor. Det er dokumentert flere mangler, også gjennom regionale data og tilsynsrapporter. De største manglene er store variasjoner i tjenestetilbud, ressurser og bemanning, og forskjeller i tildeling av rett til prioritert helsehjelp.

Forskjeller

Helse Nord har 14 distriktspsykiatriske sentre. I år skal samtlige få besøk av toppledelsen.

– Vi har uforklarlige forskjeller i tildelingen av tilbud. Slik kan vi ikke ha det. Folk har like stor rett på hjelp uansett hvor de bor, sier Norum.

Han bekrefter at det er kommuner som ikke får beskjed før det har gått en tid etter at pasientene har flyttet hjem etter behandling på institusjon. Under styreseminaret i går ble det stilt spørsmål om hvorfor dette skjer, og om Helse Nords politikk om å få flere pasienter over på kortidsopphold.

– Vi har en kjempeutfordring, ikke minst på bakgrunn av det som skjedde i helgen, påpekte Astrid Bjørgaas, styremedlem i Nordlandssykehuset.

Umulig å forutse

Jan Norum mener det ikke er er mulig å forutse tragedier som drapet i Bjørndalslia eller trippeldrapet i Tromsø bestandig. Som han sier:

– Vi kan ikke sperre dem inne på livstid. Men kronikerne skal vi ha en kontinuerlig kontakt med. Forskning viser også at det er enklere for pasientene å komme tilbake til samfunnet etter flere korttidsopphold enn etter et langt sykehusopphold. Det er derfor vi mener dette er riktig.

Torstein Foss, ansatterepresentant i styret i Nordlandssykehuset HF, sa at det er umulig å forutse kriminell handling utøvd av friske eller syke mennesker.

– Det blir fort et ekstra fokus på psykiatriske pasienter, men det settes ikke samme fokus når folk blir drept på grunn av villmannskjøring, påpeker Jan Norum.