Advokat Torkel Johnsen driver egen advokat-praksis i Bodø. Jobber særlig innenfor eiendom-, arv- og familierett.

Han skriver fast i Fri Helg hver lørdag og svarer på spørsmål fra leserne:

Hei Torkel

Vi har solgt en bolig og blir nå møtt med reklamasjon for mangler på badet, hvor fliser og membran ikke er lagt på en skikkelig måte.

For sikkerhets skyld tegnet vi eierskifteforsikring som dekker alle skjulte feil og mangler. I denne forbindelse fylte vi ut et egenerklæringsskjema som ble lagt fram som en del av salgsoppgaven.

Det var krysset av for at badet var bygd av fagfolk. Helt presist ble det bygget under oppsikt og veiledning av fagfolk, mens arbeidet ble gjort av andre. Nå klages det altså på et relativt nytt bad, med krav om prisavslag.

Forsikringsselskapet har snudd seg mot oss og krever regress – at vi i siste omgang må dekke skaden selv. De mener at det er krysset feil i egenerklæringen, og at det skulle vært markert at arbeidet var gjort av ufaglærte. Kan dette være riktig?

I så fall må vi jo betale skaden selv, og forsikringen er ikke verdt mer enn papiret det er skrevet på.

Ja, sannsynligvis. Det foreligger en uttalelse fra Forsikringsklagenemnda fra 2010 der selger utførte omfattende arbeider selv utført under faglig veiledning. Det er forskjell på veiledning og hvem som utfører jobben, og så lenge arbeidet er gjort av selger må det krysses av for ufaglært.

I 2011 ble det på samme måte uttalt at eget arbeid under kontroll av faglært skal krysses med ufaglært.

Du har sannsynligvis gitt en uriktig opplysning til ditt forsikringsselskap.

Om selskapet kan gå på deg avhenger av vurdering av risiko, skyldgrad, skade og forholdende ellers jf. forsikringsavtalelovens § 4–2. Dette er en skjønnsmessig vurdering der det er vanskelig å si noe sikkert om utfallet.

Spørsmålet er om forsikringsselskapet ville tatt ansvaret for badet om de forsto at dette var gjort av ufaglærte. Du ville neppe fått forsikring for et slikt bad, og måtte tatt risikoen selv.

Forsømmelsen gjør at du sannsynligvis må dekke manglene helt eller delvis selv.

Prisavslagets størrelse også har betydning. Fliser og membran har kortere levetid enn mange tror, kanskje bare inntil 12 år i enkelte tilfeller. Jo lengre tid det er gått – jo mindre skal erstatningen være.

Forsømmelsen er ikke av de største, og hvis kostnadene justeres ned kan det være at du oppnår en fornuftig avtale med forsikringsselskapet.

På den annen side har du fått betalt for et godt bad, men solgt et dårlig. En korrigering i pris er kanskje ikke urimelig i seg selv.

Advokaten når du her.