– Vi har allerede mistet for mange

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Sju personer i Salten tok sitt eget liv i årets to første måneder. Nå kjemper Ingeborg Steinholt (Rødt) for en nullvisjon i Nordland.

– Jeg synes det er rart at vi ikke kan ha en nullvisjon når det gjelder selvdrap, når vi har det på antall døde i trafikken, sier hun.

Onsdag skal Nordland fylkesting behandle et privat forslag fra gruppelederen i Rødt. Steinholt vil at fylkestinget vedtar en nullvisjon for selvdrap i fylket, og at man ser på konkrete tiltak der man ser nærmere på denne visjonen.

Øker

Tall fra Salten politidistrikt slår fast sju personer i Salten tok sitt eget liv i løpet av årets to første måneder i år.

I hele 2013 registrerte politiet at 13 personer tok sitt eget liv. Det er en økning på 44,4 prosent fra 2012 da tallet var ni. Nå kan det altså se ut som det blir ei ny økning i antallet når året er omme.

– Dette rammer spesifikt unge menn i etableringsfasen, og hele familier, sier Steinholt.

Over 500

Gruppelederen understreker at mellom 500 og 600 mennesker i landet tar livet sitt hvert år. Det er også store mørketall når det gjelder selvdrap. Det er vanlig å regne med at mørketallene ligger på rundt 25 prosent, ifølge Steinholt. Da stiger antallet til over 600.

– Til sammenligning har under halvparten så mange mennesker mistet livet i trafikken i samme periode, sier hun.

Hun legger til at siden år 2000 har 6.500 mennesker i landet tatt sitt eget liv.

– I Nordland, som i landet ellers, har vi vært opptatt av å jobbe med forebygging av trafikkskader. Burde vi ikke være like opptatt av å jobbe forebyggende mot selvmord? spør hun.

Steinholt trekker fram at noen kommuner og fylkeskommuner allerede har startet et arbeid rundt dette.

Nord-Trøndelag har allerede vedtatt en nullvisjon, og fulgt opp med diverse handlingsplaner og konkrete tiltak.

Et av tiltakene er at de har styrket det psykiske helsevernet i videregående skole, med blant annet å utvide og styrke skolehelsetjenesten i samarbeid med BUP.

– Vi er klar over at vi i Nordland også har styrket skolehelsetjenesten, men vi foreslår at forebyggingsarbeidet konkretiseres og at Nordland også vedtar en nullvisjon mot selvdrap slik Nord-Trøndelag har gjort. Vi har allerede mistet for mange, sier Steinholt.

Samfunnsproblem

Odd Eidner i Leve Nordland ønsker forslaget fra Steinholt velkommen. Presten fra Bodø og fylkeslederen i Leve Nordland understreker at selvdrap er et stort folkehelse- og samfunnsproblem.

– Forslaget synes jeg er godt. Som fylkesleder i Leve Nordland, er jeg veldig opptatt av å forebygge. Det er et flott initiativ hun har tatt, sier Eidner.

Ingeborg Steinholt var selv med på årsmøtet til Leve Nordland.

– Der hadde vi et foredrag om hvordan vi kunne forebygge og forhindre at flere tar livet sitt. Der skal hun ha fått ideen til å fremme forslaget, sier Odd? Eidner.

Også Eidner understreker at det er over dobbelt så mange som tar sitt eget liv, som det er folk som mister livet i trafikken.

– Det er fortsatt litt tabubelagt å prate om. Derfor er alt som kan skape oppmerksomhet rundt dette for å forebygge, positivt. Jeg er spent på hva som kommer fram på onsdag, sier fylkeslederen.

Da AN omtalte statistikken over selvdrap for 2013 understreket politimester Geir Ove Heir følgende:

– Det er på høy tid at man tar en debatt om det, og fokuserer på problemstillingen. Vi må se dette i et større perspektiv, og debattere i media på generelt grunnlag.

Artikkeltags