Vi er ikke dårlige tapere

Ordfører Hjartøy og resten av Bodø må nå se framover, og stå samlet om nye ambisiøse utviklingsmål, mener sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen

Ordfører Hjartøy og resten av Bodø må nå se framover, og stå samlet om nye ambisiøse utviklingsmål, mener sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen ber oss se framover etter tapet av flystasjonen. Han minner om at Bodø langtfra er en by i krise. - Nå er det avgjørende at forvaltning, næringsliv og andre samles om nye ambisiøse utviklingsmål med betydelig større kraft enn vi har sett til nå, sier han. Hva syns du?

DEL

Kjære leser. Voteringen er avsluttet. Beslutningen er tatt. Bodø har tapt.

Men slaget om kampflybasen ble ikke avgjort på Stortinget sist torsdag. Kampen ble tapt hver eneste dag siden daværende forsvarssjef Sverre Disen i 2007 gikk inn for å legge ned Ørland til fordel for Bodø.

Umiddelbart samlet hele det politiske miljøet i Trøndelag seg om en kraftfull og langsiktig slagplan for Ørland. I Bodø anså politikerne det som en umulighet at flystasjonen kunne legges ned. De sovnet. De kranglet heller om kulturhus. Da de bråvåknet var løpet kjørt.

Det er bittert for Bodø. Men verst er det for alle de dyktige menneskene som med stolthet og pågangsmot har bygget verdens beste kompetansemiljø på sitt område. For politikk er ikke logikk. Politikk handler om makt, prestisje og alliansebygging.

I dette spillet har aktørene i Trøndelag vært dyktigst. I nederlagets stund skal vi derfor opptre med verdighet, gratulere med seieren og ønske lykke til. Vi skal også erkjenne at Ørland har mange gode kvaliteter som flybase. Det vi ikke skal gjøre er å opptre som dårlige tapere.

Da Reitan vant kampen om Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) i 2008 var det mange som reagerte på oppførselen til ansatte i Stavanger, som tapte slaget. Mulighetene i Bodø ble dømt nord og ned.?Nesten ingen uttalte at de ville være med på flyttelasset. Det ble spådd enorme rekrutteringsproblemer.

Slik ble det ikke. Mange fra Stavanger ble med til?Reitan. Få sluttet i Forsvaret. Luftfartstilsynets flytting fra Oslo til Bodø ble møtt med samme argumenter. Spådommene ble ettertrykkelig gjort til skamme. Både tilsynet og FOH har hatt rikelig tilgang til topp kompetanse.

Slik blir det også med Ørland og Evenes. Forsvaret vil lykkes i å bygge opp nødvendig kompetanse begge steder. Den store utfordringen er å beholde dyktige mennesker på flystasjonen i Bodø gjennom avviklingsperioden.

Kampen om flybasen har skapt sterk splittelse i det lokalpolitiske miljøet. Nå må krigsretorikk og stridsøkser legges bort. Kreftene må samles til felles innsats. Bodø bør og skal ha en stor tilgodelapp hos staten. For å få tilgang til denne vil vi trenge sympati og allierte.

Skal vi lykkes må ikke stemningen være slik at vi skjeller ut hverandre og andre. Vi tapte fordi vi gjorde for dårlig jobb. Nå må vi vokte oss for at vi ikke taper mulighetene for kompensasjon, omstilling og flytting av rullebanen.

Det er en tid for alt. Nå handler det om å se framover. Bodø er ingen by i krise.

Tvert imot. Få andre byer i Norge kan vise til samme vekstkraft. Snart runder folketallet 50 000. Et særdeles kompetent og variert næringsliv bidrar hvert eneste år, sammen med det offentlige, med flere hundre nye arbeidsplasser.

Vår største utfordring har vært å få tak i kompetente mennesker til ledige jobber. Det gjelder å snu energien for å styrke samhandling, vekst og optimisme. Vi må raskt ut av sutrerommet. Vi må åpne dørene til nye spennende muligheter. De er det mange av.

Først må vi minne oss selv på at Forsvaret ikke forlater Bodø. Regjeringen garanterer for 250 nye arbeidsplasser når luftforsvarets ledelse om kort tid flyttes til?Bodø. Da vil over 700 mennesker ha sin arbeidsplass i fjellet på Reitan. Det siste kampflyet tar ikke av før i 2020.

Bodø vil fortsatt være landets viktigste forsvarsby. Operasjoner i inn- og utland vil også i framtiden ledes fra Bodø.

Det syder av aktivitet i Bodø. Det bygges i et omfang vi ikke har sett maken til siden gjenreisningen etter krigen. Bare i sentrumsområdene skal det investeres 16 milliarder kroner de neste årene.

Storhotell, kulturkvartal, nye næringsbygg, skoler og boliger vil gi ny puls, nye muligheter og arbeidsplasser.

I dagens avis lanserer Universitetet i?Nordland en gigantisk satsing de neste årene. De offensive planene til det ferske universitetet vil være en av de viktigste motorene til fornyet vekst.

For å lykkes er det avgjørende at kommune, fylke, næringsliv og andre aktører samles om nye ambisiøse utviklingsmål med betydelig større kraft enn vi har sett til nå.

Bodø Næringsforum er på ballen allerede. Kommende tirsdag inviterer de til mulighetenes konferanse. Da går startskuddet for byggingen av Nye Bodø.

God helg!

Artikkeltags