Du kan gå rett i fella under snøryddingen. Det kan bli dyrt

Altfor mange er ikke klar over lovverket når det kommer til privat brøyting.