Det viser en rapport organisasjonen Lederne har fått utført. Rapporten presenterer nå kl. 13.00 på en pressekonferanse i Oslo.

- Finnes det drivverdige funn er det klart at dette vil gi en positiv sysselsettingseffekt også lokalt, sier nestleder i Lederne, Tor Hæhre.

Krasjlanding

Rapporten Lederne presenterer i dag setter et sterkt fokus på ringvirkningen en åpning av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen vil få for landets etablerte petroleumsnæring.

- For å unngå en krasjlanding i petroleumsnæringen er vi avhengig av fortsatt leting og utvinning på norsk sokkel. Lofoten og Vesterålen er de områdene hvor vi tror vi har størst muligheter for å lykkes. For å unngå at landets petroleumsnæring flytter ut til andre land for å utvinne olje og gass, mener vi at det snarest må åpnes for en konsekvensutredning og prøveboring i disse områdene, sier Hæhre.

Kompetanse

Forbundet Lederen organiserer 15.000 ledere og teknikere i offentlig og privat sektor her i landet. 3.000 av medlemmene jobber i oljenæringen, rundt 1.000 av dem er ansatt i Statoil.

- Det vi frykter vil skje uten en åpning av Lofoten og Vesterålen er en oljenæringen som flagger ut. Det betyr at dersom man åpner områdene først i 2020, så har vi ikke den kompetansen vi trenger, sier Hæhre.

Les med i papiravisen fredag.