UP-sjef Knut Danielsen studerer kartet som viser mer tydelig enn noe annet hvor stor risiko tungtrafikken utgjør for oss som bor i Nordland.

Hundrevis av knappenåler perforerer et kart over fylket.

Én nål for hvert tilfelle i 2013 da en vei måtte stenges midlertidig på grunn av berging av vogntog.

- Det er «helt Texas», sier Knut Danielsen om en av sine egne opplevelser på veien.

Lå strødd

På en kjøretur mellom Mo i Rana og Mosjøen i vinter kunne UP-sjefen telle ni vogntog som hadde kjørt av veien.

- Det er bare tilfeldig at ingen av dem tok med seg en personbil på ferden, sier Knut Danielsen.

Han viser til statistikken som forteller at tunge kjøretøy hvert av de siste ti årene har vært involvert i 25–30 prosent av alle dødsulykker på norske veier.

- Når det er sagt, skal jeg ikke fordele skyld, sier han.

370 berginger

I 2013 var det 370 tilfeller av stengt vei eller redusert framkommelighet på grunn av berging av kjøretøy i Nordland.

De aller fleste tilfellene var vogntog. Tallene har økt dramatisk de siste fem årene.

Tidligere i vinter fikk Knut Danielsen stor oppmerksomhet etter at han offentlig ga uttrykk for at han selv føler seg utrygg på veiene om vinteren.

Grunnen er i all hovedsak dårlig utstyrte utenlandske vogntog med ukvalifiserte og/eller risikovillige sjåfører.

- Forringer livskvaliteten

Han har fått mange tilbakemeldinger fra folk som også er redde. Folk som dropper besøk til familie og venner i frykt for å møte et vogntog ute av kontroll.

- Andre kan forsøke så mye de vil å slå meg i hjel med tall som viser den reelle risikoen for å havne i ulykke mot vogntog. Den opplevde risikoen er stor, og den forringer livskvaliteten til oss som har valgt å bo her i nord, sier Danielsen.

Torsdag snakket han på en tungbil-konferanse i regi av trafikksikkerhetsutvalget i Nordland fylkeskommune. Til stede var både lokale, regionale og nasjonale topper innenfor samferdsel.

Gjør som de vil

- Mange av de utenlandske vogntogsjåførene vi snakker med, gir uttrykk for at de gjør som de vil, sier Danielsen og gir to eksempler:

- Vi tok en sjåfør som hadde falskt førerkort, falskt sjåførkort og som nektet å stoppe for kontroll. En vi stoppet i forrige uke hadde kjørt 14 timer i strekk. Begge disse fikk en bot på 8.000 kroner. Det er «peanuts» i forhold til hva deres arbeidsgiver tjener på å holde på på denne måten.

- Dessuten vet de at risikoen for å bli tatt er nesten lik null. Jeg har lest at det er en million grensepasseringer i året av tunge kjøretøy. Bare én prosent av disse blir kontrollert, legger han til.

Ikke optimist

Danielsen er ikke veldig optimistisk med tanke på en snarlig bedring. Dette til tross for at flere av de andre konferansedeltakerne presenterte flere tiltak for å bedre sikkerheten langs veiene.

- Vi er i ferd med å bli invadert av vogntogsjåfører som på en helt annen måte enn norske er villige til å ta risiko, også på andres vegne. Det er en helt annen kultur, sier Knut Danielsen.

Han er sikker på at dagen vil komme da et vogntog ute av kontroll utrydder en familie i Nordland.

- Spørsmålet er ikke om, men når, sier han.