UNN og NLSH uenige om basevalg

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

25. september skal styret i Helse Nord bestemme seg for hvor de vil legge den nye basen for et ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland. Før styremøtet har de bedt om innspill i lokaliseringsdebatten etter at Vesterålen har presset på for å få endret innstillingen fra faggruppen i Helse Nord, som ønsker basen lagt til Evenes.

I sitt høringssvar til Helse Nord angående lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland anbefaler Nordlandssykehuset Stokmarknes.

- Vi har nesten 40 års erfaring med luftambulansetjeneste, og har den nødvendige kompetanse til å ta det medisinske ansvaret for basen, sier fagsjef Anne-Kristine Fagerheim i Nordlandssykehuset.

Rapport

Onsdag ga også styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin anbefaling, der de ber Helse Nord om å legge basen til Evenes.

«Helse Nord RHF har utarbeidet rapporten «Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø». Her har også fagmiljøer fra helseforetakene i Helse Nord bidratt gjennom deltakelse i prosessen. Rapporten avveier flere alternative lokaliseringer av ambulansehelikopterbasen, og konkluderer med at den bør legges til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. UNN-styret understøtter denne anbefalingen og gir sin tilslutning til dette», heter det i en pressemelding fra styret i UNN.

Ikke tilstrekkelig grunnlag

Styret ved Nordlandssykehuset konkluderer med at Skagen vil være det basevalget som gir best akuttmedisinsk forbedring for denne regionen.

Styret mener rapporten ”Ambulansehelikopterdekning mellom Bodø og Tromsø – utredning av kapasitet og dekning” fra Helse Nord ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre baseplassering.

- Det er flere forhold som taler i denne retningen, og som ikke er tilstrekkelig utredet, sier styret.

De viktigste er:

  • Befolkningsmønster inklusive Lofoten region
  • Kapasitet og tilgjengelighet ved Skagen lufthavn, Stokmarknes
  • Vektleggingen av primæroppdrag
  • Gevinst av samlokalisering med legebil
  • Faglig og bemanningsmessig gevinst av lokalisering nært sykehus

Vedtaket i sin helhet:

1. Styret mener rapporten ”Ambulansehelikopterdekning mellom Bodø og Tromsø – utredning av kapasitet og dekning” alene ikke gir grunnlag for å avgjøre baseplassering.

2. Styret vil peke på at det er flere forhold som taler i retning av baselokalisering ved Skagen flyplass som styret mener ikke er tilstrekkelig vektlagt og/eller utredet, hvorav de viktigste er:

  • Befolkningsmønster inklusive Lofoten region
  • Kapasitet og tilgjengelighet ved Skagen Flyplass
  • Vektleggingen av primæroppdrag
  • Gevinst av samlokalisering med legebil
  • Faglig og bemanningsmessig gevinst av lokalisering nært sykehus

3. Styret mener ambulansehelikopterbase lokalisert til Skagen vil være det basevalget som gir best akuttmedisinsk forbedring for denne regionen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken