Ulv observert i Hattfjelldal

Artikkelen er over 14 år gammel

Geir Heggmo har så langt i år registrert svært lite kadaver drept av rovdyr i fylket. Derimot har en ulv vandret inn på norsk side i Hattfjelldal.

DEL

Mens bønder i Saltdal, Beiarn og Skjerstad tidligere år har vært nødt til å tapsføre en rekke dyr tidlig på året, har rovviltkoordinator Geir Heggmo i Statens Naturoppsyn få registreringer av kadaver drept av rovdyr i år.

– I Beiarn og Skjerstad har vi faktisk så langt i år ingen registreringer. I Saltdal har vi funnet to-tre kadaver som er drept av gaupe. I Meløy er det også gjort få registreringer, mens vi har noen flere på Hamarøy. Totalt sett for hele Nordland er det lite tap av dyr på beite forårsaken av rovdyr, sier Heggmo.

– Turgåere mener de har observert bjørn i Saltdal, er det noe dere i naturoppsynet har fått melding om?

– Nei, det er ikke kommet inn melding til oss, og vi har heller ikke registrert kadaver drept av bjørn, sier Heggmo.

– Men derimot har vi registrert ulv i Nordland. Det er en toårig hann fra Gråfjell-gruppen i Rena som har vandret nordover gjennom Jämtland og Wilhelmina i Sverige og inn Børgefjell, før den kom inn på nordsida i Hattfjelldal. Grunnen til at vi har eksakte observasjoner er at den har en GSM-sender på seg. Men det er ikke funnet kadaver av husdyr som kan knyttes opp mot denne ulven.

– Er det et tegn på riktig beskatning av rovdyrene i og med at det er gjort så få funn av kadaver i beiteområdene nå i slutten av juli?

– Nei, det kan man ikke slå fast. Det er helt umulig å si noe om årsaken til at det er gjort få registreringer til nå i år. Dette varierer fra år til år og innenfor hver enkelt sesong. Plutselig slår jerven eller gaupa til, og da endrer situasjonen seg radikalt. Det er derfor for tidlig i sesongen til å komme med noen konklusjon, men vi får håpe at de dyrene som er tatt ut har hatt en positiv betydning, sier Geir Heggmo.

Artikkeltags