Ulovlig arbeid avdekket på byggeplass: - Arbeidslivskriminalitet av verste sort

Harald Jakobsen

Harald Jakobsen Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Saltenpolitiet slo onsdag til mot en byggeplass i Bodø, sammen med Skatt Nord og Arbeidstilsynet.

– Da vi kom til stedet var det mellom 10 og 15 utenlandske arbeidere i aktivitet. De hadde lite ID-papirer på seg, og da har vi hjemmel til å ta dem med til bopel for å få avklare ID, sier leder for utlendingsenheten på Bodø politistasjon, politioverbetjent Harald Jakobsen til an.no.

Da det ble gjort, fikk politiet mistanke om at seks stykker jobbet ulovlig. De ble tatt med inn til politihuset, hvor de erkjente forholdene. Samtlige seks ble bøtelagt.

Undersøkelsene avdekket at to ikke hadde arbeidskontrakt, og den siste jobbet på prøve – uten lønn.

– Lønnen skulle avgjøres etter hvert alt etter hvor god innsats han la ned.

Utvist

De tre er allerede utvist fra Norge av UDI og uttransportert. Utvisningen innebærer et to års forbud mot å komme tilbake til Norge. De resterende tre skal politiet gjøre noen flere undersøkelser rundt.

– Vi må avdekke hvorvidt det er lovlig arbeid eller ikke. Det har noe med EU-regelverket å gjøre, og UDI har bedt om mer informasjon, sier Jakobsen.

– Kan det bety at de har jobbet lovlig, selv om de har erkjent at de har jobbet ulovlig?

– Nyansene i regelverket kan gjøre at det kan komme på tale å trekke tilbake noen forelegg, ja. Men det vil den videre etterforskning avgjøre.

Etterforsker

Så langt er det ikke opprettet sak mot de involverte selskapene, og skatteetaten vil nå undersøke de skatte- og avgiftsmessige forholdene.

Arbeidstilsynet reagerte på byggeplassen med å stoppe farlig arbeid i høyden og vil videre følge opp den enkelte virksomhet med gjennomgang av kontrakter, timelister og lønnsforhold. Avdekkes avvik fra norsk regelverk vil virksomhetene få pålegg om å rette opp forholdene.

Jakobsen reagerer på bruken av ulovlig arbeidskraft.

– Det er totalt forbudt, og hvem som har et ansvar her vil vi undersøke. Vi har gjennom de siste årene hatt fokus på dette, men det er første gang vi er på en byggeplass. Og kontroll av byggeplasser vil være et satsingsområde framover, sier han.

Mistanke

Det var politiet selv som fikk mistanke om at det pågikk ulovlig arbeid på byggeplassen.

– Det var en annen hendelse hvor en av våre patruljer måtte gå inn som gjorde at vi forsto at det kunne være ulovligheter. Dette er arbeidskriminalitet av verste sort. Når vi kommer til kunnskap om at folk jobber i byen – uten kontrakter som viser hvor mye de får i lønn, vet vi at det medfører at skatteinntektene til samfunnet kan bli lavere på sikt. Vi forsøker å ha et velordnet samfunn, og når vi kan utvise tre stykker på strak arm, så tilsier det også at dette er personer som ikke har betalt skatt. Og det er med på å undergrave de som driver lovlig, sier Jakobsen.

Han mener at arbeidsgiver i disse tilfellene har gått langt over streken.

– Det er sosial dumping. Det er ikke tvil om at når en person kommer for å jobbe i Norge, uten stadfestet lønn, og at man må bevise at man er i stand til å gjøre en jobb, har det gått langt over streken. Dette er sosial dumping så det holder, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken