UiT-rektor Anne Husebekk sier hun godt kan se for seg et samlet nordnorsk universitet. UiN-rektor Pål Pedersen er svært uenig.

Anne Husebekk er rektor ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Hun viser til Kunnskapsministerens utspill om at miljøer skal styrkes, gjøres mer robuste og at det ikke skal være konkurrerende aktivitet på naboinstitusjoner:

– Det betyr for eksempel at vi gjerne ser en sammenslutning av teknologimiljøene i nord, sier hun.

Ett universitet i nord

Et annet scenario er, ifølge rektoren:

– Ett nordnorsk universitet.

– Underlagt Tromsø?

– Det er ikke snakk om at noen skal underlegge seg andre – det er snakk om å diskutere seg fram til plattformer som gjør at alle blir vinnere uavhengig av hvilken struktur som blir valgt.

– Men en by må ha hovedsetet?

– La oss begynne diskusjonen i riktig ende. Jeg er sikker på at slike spørsmål blir fornuftig diskutert når tiden er inne. Det er allerede nedsatt en arbeidsgruppe mellom ledelsen i HiN og UiT der tanken er å diskutere økt samarbeid.

I Bodø har UiN-rektor På Pedersen mottatt samme brev som sin rektorkollega i Tromsø.

Godt samarbeid på tvers av institusjonene i Nordland

– At vi har for mange utdanningsinstitusjoner i Norge er opplest og vedtatt. Jeg ser på kunnskapsministerens brev som en mulighet til å være proaktiv i forhold til hvem vi eventuelt ser for oss å slå oss sammen med, sier Pedersen videre.

Han nevner to muligheter:

– Vi har hatt et godt samarbeid med institusjonene rundt oss i mange år, sier han og sikter til Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad.

– En mulighet er at disse underlegges Universitetet i Nordland.

– Usannsynlig med ett universitet i Nord-Norge

Det andre alternativet beskriver han som svært usannsynlig: Nemlig ett universitet i hele Nord-Norge.

– Jeg kan ikke se at det vil være et godt alternativ.

– Hvorfor ikke?

– Det geografiske området for stort og differensiert for en institusjon, sier han og kan i alle fall ikke se for seg at UiN blir underlagt UiT.

– Over halvparten av innbyggerne i nordfylkene bor i Nordland og her skjer også mer enn halvparten av all verdiskapingen, påpeker han og argumenterer videre med at:

– Det er i den sørlige delen av landsdelen at vi har størst potensial for å utvikle mer FoU, og gi tilbud om flere utdanninger som kan gi stor verdiskapningsvekst i private og offentlige virksomheter.

Advarer mot bykamp mellom Bodø og Tromsø

Rektor Arne Erik Holdø på Høgskolen i Narvik (HiN) advarer mot å se strukturarbeidet som en bykamp mellom Bodø og Tromsø:

– HiN utdanner klart de fleste ingeniørene i Nord-Norge og har gjort det i over 50 år. En svært viktig faktor for den suksessen som dette arbeidet har hatt, er det gode samarbeidet med begge de nordnorske universitetene, sier han.

Ved HiN er de godt i gang med arbeidet som kunnskapsministeren har rekvirert.

– Vårt fokus på teknologi er et krevende arbeid. Vi trenger en mer forutsigbar finansiering fra Kunnskapsdepartementet, sier han.

Får besøk av statssekretæren 19. juni

Høgskolen i Harstad (HiH) skal ha styremøte dag, og struktur er en av sakene på agendaen:?

– Vi ser vel at det nok blir politisk vanskelig å få oppslutning for en løsning med ett universitet i Nord-Norge. Jeg er også usikker på om Nord-Norge vil være tjent med det, sier HiH-rektor Bodil Olsvik, og røper at de allerede har gjort seg opp noen tanker om hvilke alternativer som er best for HiH.

– Men de vil vi diskutere i styret før vi tar dette i media, avslutter hun.

Sven Erik Forfang, rektor ved Høgskolen i Nesna, har ikke behandlet forespørselen ennå.

– Vi får besøk av statssekretæren 19. juni og vil drøfte brevets innhold med ham. Før vi har fått ryddet opp i en del uklarheter, har jeg ingen kommentar, sier han til AN.