Universitetet i Nordland har seks forfalskningssaker til behandling.

Det er studenter fra land utenfor Europa som har søkt seg til studier på Universitetet i Nordland, og som universitetet mistenker for å operere med falske papirer.

– Studentene må legge ved dokumentasjon på at de er gode nok i engelsk. Noen av sakene gjelder mistanke om forfalskning av disse testresultatene.

– Dette er saker som er ganske greie å avsløre. Andre dreier seg om forfalskning av vitnemål, som sier rådgiver i studie- og forskningsavdelinga på universitetet, Liv Tande. Hun er saksbehandler for universitetets klageorgan som behandler disse sakene.

Søker elektronisk

Tande har ikke vært bort forfalskningssaker de siste fire-fem årene. I år er det altså seks tilfeller.

– Det kan skyldes at studentene nå har mulighet til å søke elektronisk og at vi dermed får flere useriøse søkere. De som jobber på opptakskontoret er trente og dyktige til å se på dokumentene og oppdage det hvis det er noe som ikke stemmer, sier Liv Tande.

Klagenemnda har så langt behandlet fem av de seks sakene. Den slår fast forfalskning i fire. I én av dem kan nemnda ikke si at det dreier seg om forfalskning. Den sjette saken er ikke behandlet ennå.

Anmeldes

– Hva skjer med studentene som har forfalsket resultat eller dokumenter?

– De blir politianmeldt, men det skjer først etter at klagefristen har gått ut. De kan klage til et nasjonalt klageorgan. Fristen går ut i disse dager, og så langt er det ingen av dem som har klaget, sier Liv Tande.

Studentene får ett års utestengelse fra høyere utdanning i Norge.

Også eksamensfusk er det en del av på universitetene og høgskolene. På Universitetet i Nordland oppdages opp til en håndfull fusketilfeller hvert år.

– Stort sett handler det om plagiat, sier Liv Tande.

Også disse studentene blir utestengt fra studier i Norge, i ett eller to semester.

Sjeldne saker

Det er ikke mange forfalskningssaker på universitetene.

På Universitetet i Oslo hadde de ni slike saker i fjor. Hittil i år er tallet sju. I februar i år anmeldte Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet en student for forfalskning av dokumenter.

Dette var etter at universitetet mottok et tips om at studenten hadde kjøpt et vitnemål fra et universitet i utlandet, samt at hennes realkompetansebevis var forfalsket. Universitetet har hatt to forfalskningssaker hittil i år.

Personer med utenlandsk utdanning som ønsker å studere eller arbeide i Norge, kan søke om godkjenning av utdanningen hos NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. NOKUT mottok rundt 6000 slike søknader i fjor. Av disse ble knappe ti anmeldt for forfalskning.