Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag(HiNT) sa i dag enstemmig ja til å forhandle med Universitetet i Nordland(UiN) og Høgskolen i Nesna(HiNe) om å slå seg sammen. Nytt universitet kan være klart allerede 01 januar 2016.

-Dette er bra for næringsliv og arbeidsliv i denne sentrale delen av Norge. Sammen kan de nå satse på forskning og utdanning til nytte for, ikke bare samfunnsliv og næringsliv i sin region, men av betydning for hele landet, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Det er mye som skjer fremover i forhandlingene mellom de tre studieinstitusjonene.

-Nå gjelder det at regjering og storting følger opp med en finansiering som gir den nye sammenslutningen muskler til å gjøre jobben som forventes. Akkurat dette blir avgjørende framover, understreker Norvoll.   

I utgangspunktet ønsker den nye institusjonen å videreføre studier og miljøer slik som de er i dag og har ingen planer om å redusere aktiviteten, heller ikke ved de mindre studiestedene.

Enstemmig ja

- Styret ved hint har enstemmig sagt ja til å gå inn i forhandlinger med uin. Har også sagt ja til at den fusjonen kan tre ikraft allerede ved årsskiftet, sier kommunikasjonsrådgiver ved HiNT, Bjørnar Leknes.

Universitetet i Nordland har hatt dialog med HiNT siden i fjor høst og har lenge tenkt at det kunne være en idé å se disse to institusjonene sett dette i en større sammenheng.

Ønsker å posisjonere seg

- Vi vil bli en ganske stor utdannings og forskningsaktør med rundt 12.000 studenter og over 1000 ansatte, sier rektor ved UiN, Pål Pedersen.

Han tror ikke det vil bli noen problemer knyttet til det store geografiske området blant annet fordi næringsstrukturen og arbeidslivet i Nord-Trøndelag og Nordland er ganske lik.

- Bakgrunnen for strukturreformen som regjeringen har lagt frem, er å skape robuste fagmiljøer. Gjøre fagmiljøene mer bærekraftig å ta posisjoner i nasjonalt og internasjonalt landskap. Dette blir lettere når vi nå går sammen med HiNT om en felles målsetting, sier Pedersen.

og tilføyer:

- Dette vil gagne oss alle sammen.

Glad styreleder

Styreleder Bjørg Tørresdal sier på HiNTs egne hjemmesider at hun er veldig glad for at styret enstemmig har vedtatt å gå i fusjonsforhandlinger.

- Det har vært en god prosess både i styret og ikke minst blant de ansatte. Jeg er glad for at rapporten som ble lagt fram som beslutningsgrunnlag for styret var så tydelig i retning av at den ønsket å gå i forhandlinger.

- Dette tror jeg vil både sikre og styrke våre utdanninger i Nord-Trøndelag.

Navnet blir viktig

Både rektor Pedersen ved UiN og HiNTs rektor Steinar Nebb vil bruke tid på å finne et godt navn. Viktig å finne et navn som dekker profilen til alle institusjonenen.

- Det er viktig å ha et godt navn, sier Pedersen

Nå ser administrasjonene ved utdanningsinstitusjonene mot en travel høst for å komme i mål før 1.1.2016

- Det blir en spennende og travel arbeidsøkt i månedene som kommer, sier Pedersen.