Anke i Tysfjord-saken sendt til Høyesterett

Av
DEL

Høyesterett har fått tilsendt en anke som gjelder Sametingets rolle i Tysfjord-saken.

Saken ble kjent for offentligheten da elleve kvinner og menn sto fram i VG sommeren 2016 og delte sine overgrepshistorier. Politiets etterforskning har i etterkant avdekket et langt høyere antall mulige overgrepssaker.

To søstre med samisk opphav har saksøkt kommunen med krav om et samlet erstatningsbeløp på 16 millioner kroner. Kommunen ble frikjent i Ofoten tingrett. Etter planen skulle ankesaken startet i Hålogaland lagmannsrett i forrige uke.

– Saken er utsatt og kommer sannsynligvis ikke opp før til neste år, opplyser søstrenes forsvarer, advokat Sicilie Kanebog, til Kommunal Rapport.

Bakgrunnen for utsettelsen er lagmannsrettens avvisning av Sametingets ønske om å tre inn som partshjelp i ankesaken.

– Dette spørsmålet er anket til Høyesterett, sier Kanebog.

Partshjelp innebærer at en tredjemann erklærer støtte til en av partene i en pågående rettssak.

– Vi synes denne rettssaken, en av flere i Tysfjord-komplekset, har noen prinsipielle sider fordi den dreier seg om samiske barn og kvinner som over tid har vært mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Det dreier seg om samiske barns trygghet. Etter nøye vurdering fant vi det riktig å stå på ofrenes side og gå inn i den rollen, sa sametingspresident Aili Keskitalo til VG, da ønsket om å være partshjelp ble kjent.

(©NTB)

Artikkeltags