Tredoblet leieprisen - uten å gi beskjed

I bakgrunnen står shelteren tom mens den gamle F-4 Phantom-jageren må stå utsatt for vær og vind. Sjef Luftforsvarsmuseet Anders Utgård og kaptein Ole Sigurd Sørensen måtte flytte fly og utstyr ut etter at husleia for shelteren ble skrudd opp. Shelteren ble finansiert av Nato, men i dag krever Forsvarsbygg inn over 500.000 kroner i årlig husleie. Halvparten går rett til Forsvarsdeparte mentet.

I bakgrunnen står shelteren tom mens den gamle F-4 Phantom-jageren må stå utsatt for vær og vind. Sjef Luftforsvarsmuseet Anders Utgård og kaptein Ole Sigurd Sørensen måtte flytte fly og utstyr ut etter at husleia for shelteren ble skrudd opp. Shelteren ble finansiert av Nato, men i dag krever Forsvarsbygg inn over 500.000 kroner i årlig husleie. Halvparten går rett til Forsvarsdeparte mentet. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

- Regningen bare dukket opp.

DEL

Den gamle Phantom-jageren slites ned av været mens shelteren står tom. Luftforsvarsmuseet har ikke lengre råd til å betale den skyhøye leia Forsvarsbygg krever av dem.

Over natta og uten at museet ble informert, skrudde Forsvarsbygg opp årsleia for den natofinansierte shelteren fra 140.000 kroner til over 500.000 kroner.

Prisøkningen gjelder samtlige natofinansierte sheltere i landet.

– Regningen bare dukket opp. Vi fikk ikke engang lov til å være med å diskutere, sier sjef Luftforsvarsmuseet, Anders Utgård.

Han understreker at de har et godt samarbeid med Forsvarsbygg i Bodø, og at dette var noe som kom fra sentralt hold.

Flyttet ut

Med et lite budsjett så ikke museet annen mulighet enn å flytte ut av shelteren.

Blant gjenstandene sto det en gammel F-4 Phantom-jager.

Flyet skjøt ned tre Mig-jagere over Vietnam før det selv ble skadd av luftvernild. Det haltet seg tilbake til basen hvor det ble pensjonert.

Flere tiår senere havnet det hos museet i Bodø. I over ti år sto det i shelteren.

Nå står det ute på Bodø hovedflystasjon mens snøkovet slår mot skroget.

– Akkurat nå står det ute og dør langsomt. Dersom det fortsetter går det i stykker. Vi kan akseptere at det står ute fordi det ikke er i kjernesamlingen. Men det hadde vært fint og hatt flyet i eksempelvis ei Kald Krig-utstilling, sier Utgård.

Forsvaret

Både Forsvarsbygg og Luftforsvarsmuseet er en del av Forsvaret. Husleiepengene fra museet går til Forsvarsbygg, før halvparten igjen ender opp i Forsvarsdepartementet.

Ved Bodø hovedflystasjon er det 61 sheltere. Disse ble bygd av Nato, uten at Forsvaret betalte ei krone for dem. Også 132 Luftving opplevde den samme prisøkningen. De har allikevel tatt seg råd til å ha F-16 under tak.

Men: Ved flyøvelser kan ikke luftvingen tilby gjestenes fly tak over hodet.

– Dette går utover fleksibiliteten når vi skal ha større øvelser og fly fra andre steder. Vi har ikke råderetten over shelterne vi ikke leier, og kan ikke betale en årspris for en shelter som kun skal brukes en uke, sier presse- og informasjonsoffiser Brynjar Stordal ved luftforsvaret i Nord-Norge.

Han understreker at flymateriell ikke står under åpen himmel.

– Men vi må forholde oss nøktern til hvor mange kvadrat vi bruker. Hovedsakelig går det utover fleksibiliteten, sier Stordal.

Står tom

På den andre siden av hovedflystasjonen står altså natoshelteren tom, mens Phantom-jageren står utenfor.

– Vi skjønner at noen må betale husleia, men at de ikke ville diskutere det er rart, sier Utgård.

Han understreker at shelteren er finansiert av Nato og at de heller ikke skal erstattes.

Ifølge Forsvarsbygg koster det 258,08 kroner kvadratmeteren i året å leie en de eldre shelterne, mens prisen for de nyere shelterne ligger på 204,90 kroner kvadratmeteren i året.

Halvparten av pengene går til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

Men fra 2009 la de på noe de kaller et kapitalelement for anlegg finansiert av Nato. Dette utgjør den andre halvdelen av leiesummen. Det er denne summen som går tilbake til Forsvarsdepartementet.

Årsaken var at de ville ha lik husleiepris for alle anlegg, til tross for at Forsvaret opprinnelige ikke hadde betalt for dem.

Dialogen

Leieprisen ble framforhandlet på et høyere nivå enn Luftforsvarsmuseet. Det skal være årsaken til at museet ikke fikk vite noe om økningen før regningen dumpet i postkassa.

– Leieprisen ble framforhandlet mellom Forsvaret og Forsvarsdepartementet på overordnet nivå, og i dette tilfelle avklart i forbindelse med budsjettprosessen. Så er det dessverre slik at dialogen omkring prisendringen i dette tilfellet ikke har vært godt nok overfor kunden, sier pressevakt Cecilie Jentoft i konsernstaben til Forsvarsbygg.

– Shelterne ble finansiert av Nato. Er det da riktig å ta den prisen som forlanges?

– Dette er en beslutning som er tatt av Forsvarsdepartementet. For å få lik husleiemodell på all EBA i Forsvaret, besluttet departementet at også fellesfinansierte anlegg skulle ha et kapitalelement i leia fra og med 2009. Forsvarsbygg forholder seg til den beslutningen, svarer hun.

Forvaltning

Retting 24. mars: Forsvarsbygg er ikke en del av Forsvaret slik AN?skrev 19. mars. Forsvaret og Forsvarsbygg er to selvstendige etater som er underlagt Forsvarsdepartementet. I artikkelen kan det gå fram at det er Forsvarsbygg som har skrudd opp husleieprisene for de natofinansierte shelterne ved Bodø hovedflystasjon. Det var forsvarsdepartementet som besluttet dette i 2009. Leieprisene blir deretter framforhandlet mellom Forsvaret og Forsvarsbygg på overordnet nivå og i dette tilfellet avklart i forbindelse med budsjettprosessen.

Forsvarsbygg støtter seg til den stortingsvedtatte forvaltningsmodellen for Forsvaret og beslutninger fra Forsvarsdepartementet.

– Opprinnelig ble det ikke belastet et kapitalelement på EBA finansiert av Nato. Det er dermed ikke Forsvarsbygg som har skrudd opp sine husleiepriser, sier Jentoft. Hun forklarer at denne modellen ble etablert for å synliggjøre EBA-kostnadene i Forsvaret og for å ha en effektiv forvaltning av dette.

Det såkalte kapitalelementet skal ha ifølge Jentoft ha to hensikter. For det første skal det gå til fornyelse, reanskaffelse eller rehabilitering av EBA.

– I tillegg skal det være med på å synliggjøre de faktiske EBA-kostnadene, sier Cecilie Jentoft.

– Vår erfaring er også at det generelt brukes med på vedlikehold, enn det vi får igjen gjennom vedlikeholdselementet i husleia, legger hun til.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken