Torbjørn Haug er død

Artikkelen er over 11 år gammel

Tidligere direktør i Nordlandsbanken, Torbjørn Haug, er død 77 år gammel.

DEL

Haug døde torsdag på Nordlandssykehuset i Bodø etter ca. en måneds sykeleie.

Torbjørn Haug var født og oppvokst i Mosjøen, og tiltrådte som administrerende direktør i Nordlandsbanken i april 1975. Han kom da fra Forretningsbanken, Trondheim, der han hadde vært ansatt i avdelingen i Mosjøen siden 1952. I 1966 ble han banksjef for avdelingen i Mosjøen og i 1973 banksjef ved hovedkontoret i Trondheim.

Torbjørn Haug var administrernde direktør i Nordlandsbanken i Bodø fram til 1995.

Torbjørn Haug var i en to-årsperiode formann i Den Norske Bankforening. Han er den eneste fra Nord-Norge som har innehatt det vervet.

Torbjørn Haug hadde en rekke verv, blant annet var han formann i bedriftsforsamligen i Saga Petroleum og styremedlem i Widerøes Flyveselskap.

Torbjørn Haug ble i 1994 utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden.

Artikkeltags