Ni av de 17 som er innvalgt i det nye kommunestyret er kvinner.

Dette er de som skal styre Hamarøy de neste fire årene:

Arbeiderpartiet: Rolf Steffensen, Presteid, Liv Lund Skarvik, Ulvsvåg, Kurt Fossvik, Oppeid, Terje Øien, Oppeid Cecilie Jakobsen, Ulvsvåg, Ingvald Sørensen, Oppeid og Tanja Knutsen, Helland. Høyre: Jan Folke Sandnes, Innhavet, Astrid Skau Valle, Ulvsvåg, Bård Marthinussen, Skutvik, og Thea Bye Pedersen, Oppeid. Senterpartiet: Kjersti Steinsvåg Hansen, Hoffmannsfjell, Kurt Ediassen, Innhavet, og Heidi Sørensen, Skutvik. SV: Åslaug Solem, Oppeid. Samarbeidslista: May Valle, Oppeid og Stein Thorbergsen, Tranøy.