Mye står og faller på hvilke høgskoler og universiteter som blir fusjonert med hvem. Både når det gjelder prestisje og studietilbud.

LES MER: Næringslivet slåss om ingeniørstudentene

Avventer bestilling

UiN sier ansvaret for videreføring av studiet ligger i Narvik:

– UiN har jobbet godt i samspill med mange for å sikre studieplasser for ingeniørutdanning i Bodø. Studietilbudet i Bodø gis fra Høgskolen i Narvik og dermed er det ikke UiN som bestemmer om det skal videreføres, skriver ass. universitetsdirektør Anne Eriksen i en mail til AN.

Hun peker på at ansvaret for å sikre lokaler til tilbudet også ligger til Høgskolen i Narvik

– Også her har vi bedt de om å klargjøre sine bestillinger til oss. Når vi har det vil vi se på mulige løsninger, sier hun.

Garanterer for Bodø

Som AN skrev på lørdag, har det vært tegn til uro om hva som vil skje med et HiN-studie i Bodø, dersom Høgskolen i Narvik legges under Universitetet i Tromsø. Men både studenter og næringsliv kan slappe helt av, forsikrer Bjørnar Storeng, som er direktør ved Høgskolen i Narvik (HiN).

– Dette er så klart noe vi har tenkt over gjennom hele fusjonsprosessen og også noe som ligger til grunn i diskusjonene med Universitetet i Tromsø, sier han til AN.

Forståelse i Tromsø

Storeng forteller videre at ledelsen ved UiT har vist forståelse for dette.

– Vi har ingen planer om å trappe ned og den fullverdige ingeniørutdanningen forblir i Bodø. Det samme gjelder i Mo i Rana, sier han.

Lovnaden fra Narvik, bekreftes av Tromsø:

– Det viktigste er at tilbudet i regionen opprettholdes, ikke hvem som driver det. UiT har tilsvarende tilbud i Alta. Disse plassene er øremerket fra Kunnskapsdepartementet, sier direktør Lasse Lønnum.

Lover ikke lab

Anne Eriksen på UiN er kjent med at ingeniørstudentene har fått penger til studentlab.

– Men det er HiN som har ansvar for å sikre lokaler for den samlede virksomheten sin. Vi er godt kjent med det gode initiativet fra studentene, men vi har tidlig i prosessen bedt ledelsen ved Høgskolen i Narvik om å komme med en klargjøring og bestilling av hvilke lokaler de ønsker framover fra høsten av.

– Vi har stor tro på at dette vil løse seg. Faktisk skal vi til Bodø på fredag for å ha møte der dette blir på agendaen, svarer Bjørnar Storeng ved HiN.
 

- Forventer at UiN legger til rette

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll tror ikke nødvendigvis en fusjon vil bli smertefri for ingeniørstudiene:

– Det er klart at hvis status for Høgskolen i Narvik endrer seg vil det kunne ha konsekvenser for ingeniørstudiene i Bodø. Jeg forutsetter at Universitetet i Nordland gjør alt de kan for å legge til rette for ingeniørstudiene. Teknologisk utdanning i Bodø vil bety veldig mye for næringslivet her i byen.
 

Regjeringen har varslet at flere høgskoler og universiteter kommer til å måtte fusjonere.

Høgskolen i Narvik ønsket i utgangspunktet å forbli selvstendig

Da det kom signaler om at det ikke var aktuelt, var førstevalget å slå seg sammen med NTNU. Dette sa trønderne nei til.

Universitetet i Nordland har ønsket å legge Høgskolen i Narvik under seg, men fikk nei.

Nå er Høgskolen i Narvik i forhandlinger med Universitetet i Tromsø.

En avgjørelse om framtidig universitetsstruktur er ventet i løpet av vår/sommer 2015.