- Vi vurderer å anke. Mer vil jeg ikke si, sier kommuneadvokat Mona Negård.
Avisa Nordland har i to dager forsøkt å komme i kontakt med barnevernsleder Torill Muller, uten å lykkes, og uten at hun ringer tilbake.
Vi har heller ikke nådd psykologen som slo alarm da han oppdaget at Anita Lundli var gravid.
Trond Mentzen er daglig leder i Fylkesnemnda for sosiale saker.
- Vi har taushetsplikt. Vi opererer som en domstol som behandler saker bak lukkede dører, sier han.
Om kommunen tier, har de i retten hevdet:
Det er ingen innsigelser med hensyn til foreldrenes omsorgsevne. Det er den psykologiske ivaretakelsen av barnets behov som er det kritiske.
Kommunen er ikke enig med rettens sakkyndige i at det er grunn til å stille spørsmål ved diagnosen psykisk utviklingshemning.