- I Norge stjeles det en sykkel hvert tiende minutt og sykkeltyveri utgjør faktisk så mye som 18 % av alle tyverier som blir anmeldt. I 2010 erstattet forsikringsselskapene sykler for 44,8 millioner kroner, så sykkeltyveri er helt klart et stort samfunnsproblem, sier skadeleder Anne Stine Eger Mollestad.

Tas ikke alvorlig.

En fersk landsomfattende undersøkelse gjennomført for DnB NOR av Respons Analyse, viser at mer enn 1 av 3 har opplevd å få frastjålet sykkelen. Om lag to av tre mener politiet ikke håndterer sykkeltyveri alvorlig når de anmeldes, og hele 38 % sier at de opplever at politiet ikke tar sykkeltyveri på alvor i det hele tatt. Ingen av de spurte mener at politiet i stor grad håndterer sykkeltyveri alvorlig, og bare 10% synes politiet håndterer sykkeltyveri alvorlig i noen grad.

De siste årene har tallet for anmeldelser av sykkeltyveri på landsbasis ligget på rundt 15000. Omlag 25 % av landets sykkeltyverier skjer i Oslo, og i fjor økte antall sykkeltyverier i Oslo med 12,3%. Oppklaringsprosenten for sykkeltyveri i hovedstanden var på bare 0.9%.

Sykkelregister

- Politiet har en utfordrende jobb, og det er nesten umulig å oppklare et sykkeltyveri hvis ikke sykkelen er innmeldt i et sykkelregister. Etter opprettelsen av sykkelregisteret på begynnelsen av 90-tallet har antall sykkeltyverier blitt kraftig redusert. Sykkelen kan spores tilbake til eier gjennom rammenummer og oblat, noe som gjør det 10 ganger større sannsynlighet for at du får tilbake din sykkel dersom denne stjeles. Oblat som påklistres sykkel har i tillegg en preventiv effekt, sier Eger Mollestad.

I tillegg vil de som melder inn sykkelen vil få senket egenandelen om sykkelen skulle bli stjålet.

Ikke alle låser

Over 60 prosent av sykkeleierne oppgir at de alltid låser sykkelen. Ytterligere 20 prosent oppgir at man som oftest gjør det. Tallene fra undersøkelsen viser at låsing av sykkelen er mest utbredt i storbyene, og minst utbredt på bygdene. I storbyene oppgir 81 prosent at man alltid låser sykkelen. På bygdene oppgir kun 41 prosent at man alltid låser sykkelen.