Nordlandssykehuset analyserte fire celleprøver på nesten like mange år uten å oppdage celleforandringer og kreft hos Christine Klippenvåg Nordgård (36). Første på den femte ble kreft i livmorhalsen oppdaget.

Nordlandssykehuset i Bodø har feiltolket celleprøver gjennom flere år, noe som har resultert i at minst to kvinner har blitt gående med behandlingstrengende livmorhalskreft i lang tid uten å få behandling.Nå blir sykehuset etterforsket av både Fylkesmannen i Nordland og Salten politidistrikt.

– Jeg er forbanna

En av dem er Christine Klippenvåg Nordgård (36) fra Bodø.

–Ja, jeg er forbanna, innrømmer hun, men prøver å bruke sinnet sitt konstruktivt.

LES OGSÅ: 680 i landet fikk erstatning etter svikt i diagnostisering av kreft

Nordgård har valgt å fortelle sin historie til Avisa Nordland og TV2.

– Årsaken til det er at denne saken er større en meg og må få konsekvenser, forklarer hun.

– Det er min plikt og mitt samfunnsansvar å rope varsku. Når de klarte å overse kreft hos meg ved fire anledninger, hvor mange andre kvinner kan gå rundt med en ikke-diagnostisert kreftsykdom? Og hvor mange er rammet uten å være klar over at sykehuset er skyld i sykdommen? spør hun seg.

Som lyn fra klar himmel

Nordgård har fulgt helsemyndighetenes anbefalinger og tatt jevnlige celleprøver hos gynekolog siden 1998.

Derfor kom det som lyn fra klar himmel da hun fikk en telefon fra en overlege på Kvinneklinikken i Nordlandssykehuset rett før jul i 2009. «Hei, det er NN fra Nordlandssykehuset. Svaret på celleprøven din har kommet og du har fått kreft», var beskjeden hun fikk gjennom røret.

– Jeg fikk sjokk, klarte ikke tenke klart. minnes hun.

Nordgård ble behandlet for livmorhalskreft på UNN i januar 2010. Behandlingen var radikal, men vellykket. og hun har en overlevelsesrate på 85 prosent sett i et femårsperspektiv.

Startet egen etterforskning

Først tre år senere er hun kommet seg såpass på beina igjen at hun begynner å tenke over forløpet til diagnostiseringen.

– På det tidspunktet har jeg lest meg opp på sykdommen og vet at det normalt sett tar mellom 10 og 15 år før den utvikler seg til kreft. Dette, samt en magefølelse om at det var noe som ikke stemte, gjorde at noen varsellamper begynte å blinke, sier hun.

Nordgård googler seg fram til Norsk Pasientskadeerstatnings (NPE) hjemmesider og fyller ut et skademeldingsskjema. NPE innhenter totalt fire av Nordgårds celleprøver fra perioden 2006–2009 og får en ekstern og uavhengig patolog til å «blindteste» dem. Den eksterne patologen har ingen problemer med å påvise et behandlingstrengende forstadie til kreft på prøven fra 2006 og kreft i samtlige av de andre.

– Dette er en tragisk sak

I november 2013 fatter NPE et vedtak som gir Nordgård medhold og krav på erstatning fra Nordlandssykehuset for utvikling av livmorhalskreft.

– Christine K. Nordgård har vært utsatt for en behandlingssvikt og vil få erstatning. Dette er en tragisk sak, og det har fått svært alvorlige konsekvenser for en så ung kvinne. Når det gjelder oppfølging av kreft er det viktig at helseforetaket har gode systemer og god kompetanse til å vurdere prøver og sikre en riktig oppfølging av pasientene, sier Torill Svoldal Stæhr, kommunikasjonsrådgiver i NPE til Avisa Nordland.

– Det var som å måtte gjennomgå sykdommen på nytt. Alt jeg trodde jeg visste, ble snudd på hodet. Plutselig var det ikke bare uflaks som førte til at nettopp jeg ble rammet av kreft, men en systemsvikt ved mitt lokale sykehus som hadde skyld i at sykdommen fikk utvikle seg over år. En radikal behandling som kunne vært unngått ble nødvendig og dette har tatt fire år av livet mitt, tid jeg ikke får tilbake eller selv får bestemme hva jeg skal bruke til. Sykehuset har skyld i at jeg må leve med varige senskader og kroniske plager resten av livet, sier Nordgård.

Skadet for livet

I dag er Nordgård kreftfri. Siste kontroll og endelig friskmelding er datert til januar 2015. Men hun har mange plager som følge av kreftsykdommen. Plager som er kroniske og irreversible.

Plager som kunne vært unngått dersom Nordlandssykehuset i Bodø hadde gjort jobben sin. I et møte med sykehusledelsen, etter påtrykk og initiativ fra Nordgård selv, har de beklaget hendelsen.

LES OGSÅ: Politiet etterforsker sykehuset

Saken er anmeldt til politiet. Salten politidistrikt har anmodet Nordgård om å vente med offentliggjøring av saken til de er kommet lenger i etterforskningen.

– Men når sykehuset velger å offentliggjøre saken på sin hjemmeside – mens de er under etterforskning – føler jeg ikke at jeg har noe valg, avslutter hun.

Nordlandssykehuset: – En tilfeldighet

Nordlandssykehuset i Bodø beklager på det sterkeste overfor de to pasientene som har utviklet livmorhalskreft på grunn av feiltolkede prøver, men kaller svikten en tilfeldighet.

?– En katastrofe for alle berørte, sammenfatter Barthold Vonen, medisinsk direktør ved Nordlandssykehuset under en pressekonferanse fredag og fortsetter med å beklage dypt overfor pasientene.

Etter en internkontroll i februar 2013, finner Nordlandssykehuset åtte avvik i sine prosedyrer og rutiner innen Enhet for patolologi, den enheten som undersøker livmorhalsprøver.

Avvikene kan delvis forklare at celleprøvene til Christine K. Nordgård – som viste forstadier til kreft og kreft – ble feiltolket og sendt ut som normale. I?tillegg til Nordgård, har en kvinne fra Helgeland også fått en forsinket livmorhalskreftdiagnose. Begge har måttet gjennomgå behandling de kunne vært spart for dersom sykdommen blitt oppdaget tidligere.

Ikke riktig å anbefale alle kvinner å teste seg på nytt

– I Christine K. Nordgårds tilfelle har fire prøver over flere år blitt feiltolket.

Hvordan kan dette skje?

– Det er utrolig at et slikt sammentreff skal inntreffe, men jeg vil likevel kalle det en tilfeldighet, sier Vonen til AN.

Nordlandssykehuset i Bodø analyserer mellom 17.000 og 20.000 celleprøver i året.

– Bør kvinner i Nordland være bekymret for at flere prøver kan være feiltolket?

– Nei. Jeg forstår at folk kan bli engstelige, men å anbefale alle kvinner å teste seg på nytt, vil ikke være riktig, sier han.

– Det finnes ingen holdepunkter for å si at det skal ha foregått noen systematisk feil- eller underdiagnostisering, fortsetter Vonen, og viser til en nylig ettergranskning av 800 tilfeldig utvalgte prøver som ikke har vist tegn på avvik.

Manglende avvikssystem

– Når oppdaget dere at Nordgårds celleprøver var blitt feiltolket?

– Det forutsetter jeg at ble erkjent da kreftdiagnosen ble stilt i 2009. Men på dette tidspunktet hadde vi sannsynligvis ikke på plass et avvikssystem som hadde ivaretatt en tidligere feildiagnose, forklarer han.

LES OGSÅ: Ettergransket 800 celleprøver

– Hvor mange tilfeller vet dere om per nå?

– Vi har identifisert fem feildiagnoser i tillegg til Nordgård og Helgelands-kvinnen.

Menneskelig svikt

– Skyldes dette en systemsvikt eller menneskelige feil?

– Så lenge det er mennesker som sitter bak mikroskopene så kan det skje feil, som i all medisinsk diagnostikk, men vi har iverksatt tiltak for å hindre at det skjer igjen.

– Hvilke?

– Vi har laget nye rutiner og gjort endringer i kommandolinjene.

–Har noen måttet gå?

– Nei.

Vonen kan ikke kommentere tilsynssaken mot en av sykehusets overleger før Fylkesmannen har konkludert.

Fagdirektør i Helse Nord: – Svært alvorlig

Randi Brendberg, konstituert fagdirektøri Helse Nord bekrefter overfor AN at helseforetaket er informert om hendelsen.

– Vi har vært fullt orientert helt siden Nordlandssykehuset selv avdekket svikten, sier hun.

– Hva kan du si om alvorlighetsgraden?

– Dette er en svært alvorlig sak og sterkt beklagelig, særlig for de berørte. Helse Nord vil be om en full redegjørelse om saken fra Nordlandssykehuset.