Oppussing hjemme, fiksing av bilen, omsetning utenfor butikk – det finnes utallige muligheter til å «ta det svart».

Mange gjør det, enda fler har sagt i spørreundersøkelser om svart arbeid at de kan tenke seg å gjøre det, enten som kjøper eller som selger. Mest av tjenester men også tidvis av varer.

Hvor grensa går mellom vennetjenester og svart arbeid er ikke lett å se. To kompiser som begge er håndverkere kan ikke uten videre gi hverandre vennetjenester.

En hendig venn eller nabo kan hjelpe til hos deg så lenge det ikke er penger involvert, men godtgjøring for jobben må ikke overskride 4.000 kroner. Slik kan man fortsette å ramse opp.

Reparasjoner på hytta er et klassisk eksempel. Det finnes alltids et hendig menneske i nærheten som ikke har så mye å gjøre og som tar på seg jobben. Både oppdragsgiver og den som gjør jobben kan bli straffet likt, med store bøter og sågar fengsel, i tillegg til oppgjør med skattemyndighetene.

I det siste har det vært rullet opp store saker, særlig i Oslo, der foretaksomme næringsdrivende har spekulert stort i svart arbeid, hvitvasking av penger og bruk av ulovlig arbeidskraft.

Svart arbeid i kombinasjon med trygdesvindel og annen økonomisk kriminalitet infiltrerer og ødelegger lovlig virksomhet. Resultatet blir, i tillegg til det kriminelle, at hele byggebransjen får problemer med ryktet sitt.

Skatteetaten i samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene lanserte i fjor en stor kampanje mot svart arbeid, og nettstedet «handlehvitt.no». Der kan alle for eksempel sjekke om firmaet de har hyrt til en jobb er til å stole på og har rent mel i posen. Pluss en masse gode tips om hva man bør gjøre og ikke bør gjøre, både som kjøper og selger av tjenester og varer.

Selvfølgelig er det de store svindlene som vises best. Mannen bak malerfirmaet som er tiltalt for å ha svindlet og hvitvasket for millioner, for eksempel. Men det er svært mange fler som utgjør den store skaren av småsvindlere. Enten det er kjøpere eller selgere av tjenester eller varer som unndrar beskatning.

Ekstra synd er det at mange av disse småsvindlene kunne vært unngått fordi det finnes regler som gjør beskatningen liten eller ikke-eksisterende for småjobber. Det kan man lese mye om på «handlehvitt.no».

Svart arbeid er både ulovlig og umoralsk. Likevel skjer det hele tida, mellom vanlige folk som er milevidt unna å bli storforbrytere.

«Sier du ja til svart arbeid snylter du på fellesskapet og er med på å undergrave den norske velferdsstaten» sier YS.

«Svart arbeid er en fiende av velferdsstaten og ødelegger grunnlaget for en rettferdig konkurranse» sier LO.

Fine ord til å legge seg på minne, og ta hensyn til neste gang vi har behov for å få gjort en håndverkerjobb men samtidig interessert i å få gjort den så billig som mulig.

Jørgen Mathisen, journalist i kulturredaksjonen